Last-minute inschrijving


Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen voor een snellere verwerking.

CURSIST


RELEVANTE VOOROPLEIDING
Hulpverleners met een postdoctorale opleiding, leden van specialistische verenigingen of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen.
Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen. Een voorwaarde voor deelname is het hebben van enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie.
Anderen (bv. basispsychologen, (orho)pedagogen en HBO-ers met een andere opleiding dan vaktherapeut) mogen alleen deelnemen als zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten.

Geef hieronder aan waarvoor u geregistreerd bent of voor welke registratie u in opleiding bent:

Geef hieronder aan van welke specialistische psychotherapieverenigingen u (aspirant) lid bent (geregistreerd of in opleiding):
Voldoet u niet aan een van bovengenoemde registraties en/of lidmaatschappen? Geef dan hieronder een toelichting op uw samenwerking met geregistreerde schematherapeuten:

BELANGRIJK!

Indien u zich inschrijft voor een Vervolgcursus of een van onze Workshops, dient u eerst een cursus 'Schematherapie Basis' (25 uur) of 'Schematherapie Basis voor Adolescenten' (25 uur) gevolgd te hebben. Geef hieronder aan of u aan deze vereiste voldoet.


REGISTRATIE VGCt EN FGzPt
Indien u wilt dat wij deze cursus (nadat u geslaagd bent) bijschrijven in uw dossier via PE-online, vul dan hieronder uw registratienummer(s) in.

HUIDIGE WERKGEVER

Huidige functie / Job title?

PRIVACY
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden gebruikt ten behoeve van de cursistenadministratie van Van Genderen Opleidingen B.V.

Van Genderen Opleidingen B.V. gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
De cursist geeft bij verzending van dit formulier uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn/haar opgegeven persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel.

BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Bij annulering kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden. Zie de betalings-en leveringsvoorwaarden in de FAQ (veel gestelde vragen) op onze website.

NIEUWSBRIEF
Van Genderen Opleidingen B.V. verstuurt tweemaal per jaar een nieuwsbrief met daarin alle info over de geplande cursussen, workshops etc.
Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?


Indien het formulier correct is ingevuld en hieronder verzonden, ontvangt U automatisch een ontvangstbevestiging per mail.

Remco van der Wijngaart