05. Bij de vereiste opleidingen worden o.a. specialistische verenigingen genoemd. Welke specialistische verenigingen worden hier bedoeld ?

Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
Daarnaast kunnen Vlaamse collega’s geregistreerd worden die lid zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging en die automatisch lid zouden kunnen worden van een Nederlandse Psychotherapievereniging, die is erkend door de NVP (zoals de VVGT en de BVRGS).