10. Wat is het verschil tussen de vervolgcursussen ‘Schematherapie Gevorderd (voor Adolescenten)’, ‘Schematherapie voor Cluster C’ en ‘Schematherapie in Groepen (voor Adolescenten)’?

De cursussen ‘Schematherapie Gevorderd’ en ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten zijn op alle persoonlijkheidsstoornissen gericht en het accent ligt daardoor gedeeltelijk op cluster C. Het accent ligt op het leren toepassen van de technieken op moeilijkere casussen en er zit een klein stukje groepstherapie in.

De cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ richt zich daarentegen op het herkennen van typische cluster C modi en de verandering daarvan middels alle mogelijke technieken.

De cursussen ‘Schematherapie in groepen’ en ‘Schematherapie in groepen voor Adolescenten’ zijn gericht op groepstherapie voor Borderline patiënten (model Farrell & Shaw). Deze cursus is vooral aan te raden als je met groepen wilt gaan werken (ook bij gemengde groepen heb je er wel wat aan).

De cursussen zijn goed los van elkaar te volgen. Als je vooral met cluster C werkt, dan zou ik die specifieke cursus aanraden. Als je met een gemengde populatie werkt dan zou ik allebei de cursussen aanraden. De groepscursus is vooral geschikt voor groepen waarin patiënten met complexe problematiek zitten en besteedt veel aandacht aan het werken met experiëntiële technieken.

Misschien is het wel aan te raden om tussen de twee cursussen enige maanden de tijd te nemen om het geleerde (met supervisie of intervisie) toe te passen. Daardoor loop je weer tegen nieuwe dingen aan, die je dan in de volgende cursus weer aan de orde kunt stellen.