01. Wat zijn de betalings-en leveringsvoorwaarden?

Algemene voorwaarden

  • De algemene voorwaarden zijn hier beschreven.

Annulering & tussentijdse beëindiging

  • De cursist kan binnen 14 dagen na inschrijving kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst.

  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus, wordt €50,- annuleringskosten in rekening gebracht.

  • Bij annuleren binnen een maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

  • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

  • Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs.

  • Het is mogelijk om zich door een collega te laten vervangen indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de cursus. In dit geval wordt enkel €50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.