01. Wat zijn de betalings-en leveringsvoorwaarden?

Algemene voorwaarden

  • De algemene voorwaarden zijn hier beschreven.

Annulering

  • Na inschrijving geldt de volgende wettelijke regeling: De annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
    Bij een inschrijving later dan 1 maand voor cursusstart is deze bedenktijd niet van toepassing.
  • Na de wettelijke bedenktijd is een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd, indien de deelname wordt geannuleerd vóór ontvangst van de factuur. 
  • De factuur wordt ongeveer 2 maanden voor de start van de cursus verstuurd en dient binnen 1 maand betaald te worden. Voor de cursussen, die in september beginnen zal de factuur in juni worden verstuurd.
  • Na ontvangst van de factuur gelden de volgende condities:
    Bij annulering binnen 7 dagen na factuurdatum 15% van de cursuskosten; hierna tot 6 weken vóór aanvang van de cursus 50%; tenslotte tot vier weken vóór het begin van de cursus 75%.; daarna 100%. Wanneer er echter voldoende reserve-kandidaten zijn, kan hiervan worden afgeweken. Ook mag men zelf een vervanger aanwijzen, indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de cursus. In dat geval wordt alleen € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.