20. Zijn de cursussen erkend door de VGCt ?

Alle cursussen zijn door de VGCt erkend als VERVOLGCURSUS. Ze tellen natuurlijk ook mee als NASCHOLING.

Een ander aandachtspunt is dat de cursus alleen meetelt als vervolgcursus voor de VGCt als u eerst de basiscursus cognitieve gedragstherapie heeft gevolgd.