06. Bij de vereisten voor opleidingen staat genoemd dat anderen dan de genoemde professionals alleen mogen meedoen als zij werkzaam zijn in een team waar schematherapie gegeven wordt en zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten. Wat houdt dat in?

Een team waar schematherapie gegeven wordt, is een team waar door een aantal geregistreerde schematherapeuten en eventueel vaktherapeuten schematherapie gegeven wordt. In zo’n geval heb je als basispsycholoog, (ortho)pedagoog of HBO-er (andere opleiding dan vaktherapeut) een stevige inbedding om schematherapie te gaan doen in overleg met andere schematherapeuten. Dus als in een team maar één schematherapeut werkt is dat niet afdoende. Deze regel is ontleend aan de reglementen van de Vereniging voor Schematherapie.

05. Bij de vereiste opleidingen worden o.a. specialistische verenigingen genoemd. Welke specialistische verenigingen worden hier bedoeld ?

Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
Daarnaast kunnen Vlaamse collega’s geregistreerd worden die lid zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging en die automatisch lid zouden kunnen worden van een Nederlandse Psychotherapievereniging, die is erkend door de NVP (zoals de VVGT en de BVRGS).

21. Wanneer gaat een cursus niet door?

Bij minder dan tweederde van het maximum aantal deelnemers kan de cursus, in overleg met de ingeschreven deelnemers, naar een later tijdstip verplaatst worden. In de praktijk komt dit zeer sporadisch voor.

11. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursus ‘Schematherapie Supervisoren’ ?

De cursus is specifiek gericht op senior leden van de Vereniging voor Schematherapie, die supervisor schematherapie willen worden.
De cursist dient minimaal 2 jaar als senior schematherapeut geregistreerd te zijn bij de Vereniging voor Schematherapie.
Om supervisor van de Vereniging voor Schematherapie te kunnen worden heeft U ook een supervisor-erkenning nodig van een andere specialistische psychotherapievereniging of van de NVP.
Zie www.schematherapie.nl/registratie

22. Wat moet ik doen als ik een dag van de cursus moet missen?

Dagdelen in een cursus missen

Als u van te voren weet dat u een of meer dagdelen zult missen in een cursus of als u onverwacht een dag mist tijdens de cursus, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de hoofddocent.

 • Bij een cursus van 4 dagen mag u maximaal 1 dag missen. U dient die dag uiteraard in te halen in een andere cursus.
 • Bij een cursus van 8 dagen mag u maximaal 2 dagen missen. U dient die dag(en) uiteraard in te halen in een andere cursus.
 • Indien u slechts één dag mist in de cursus van 8 dagen, kunt u ook kiezen voor het maken van een vervangende opdracht.
 • Indien u een dag mist van een workshop van 2 dagen, dan dient u die dag in te halen bij een andere workshop.

Uitzondering is de supervisorencursus:

 • Dag 1 missen betekent de hele cursus overdoen, want op dag 1 wordt dag 2 voorbereid
 • Dag 2 missen: Inhalen  kan bij hoge uitzondering

De kosten voor een inhaaldag of een vervangende opdracht bedragen 50 euro.

01. Wat zijn de betalings-en leveringsvoorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn hier beschreven.

Annulering

 • Na inschrijving geldt de volgende wettelijke regeling: De annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
  Bij een inschrijving later dan 1 maand voor cursusstart is deze bedenktijd niet van toepassing.
 • Na de wettelijke bedenktijd is een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd, indien de deelname wordt geannuleerd vóór ontvangst van de factuur. 
 • De factuur wordt ongeveer 2 maanden voor de start van de cursus verstuurd en dient binnen 1 maand betaald te worden. Voor de cursussen, die in september beginnen zal de factuur in juni worden verstuurd.
 • Na ontvangst van de factuur gelden de volgende condities:
  Bij annulering binnen 7 dagen na factuurdatum 15% van de cursuskosten; hierna tot 6 weken vóór aanvang van de cursus 50%; tenslotte tot vier weken vóór het begin van de cursus 75%.; daarna 100%. Wanneer er echter voldoende reserve-kandidaten zijn, kan hiervan worden afgeweken. Ook mag men zelf een vervanger aanwijzen, indien deze voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot de cursus. In dat geval wordt alleen € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.