19. Ik zie de erkenning van de cursus niet op PE-online.

U kunt de erkenning van een cursus pas drie maanden voor de start vinden op PE-online. Als een cursus pas over meer dan drie maanden start lijkt het dus alsof deze niet geaccrediteerd is, maar dat is vrijwel nooit het geval.
Al onze cursussen zijn al vele jaren opnieuw geaccrediteerd door de Vereniging voor Schematherapie, de VGCt, FGzPt e.a. (zie desbetreffende cursussen). Elke nieuwe uitvoering van een (erkende) cursus wordt drie maanden van te voren door ons gemeld bij PE online en wordt dan pas voor u zichtbaar.

17. Zijn de cursussen geschikt voor vaktherapeuten ?

Ja, de cursussen kunnen ook gevolgd worden door vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen. De Vereniging voor Schematherapie heeft een register voor schematherapeutisch medewerker, waar vaktherapeuten lid van kunnen worden.

13. Kan ik de cursus ook volgen als ik momenteel geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen behandel?

U kunt de cursus ook volgen als u cliënten behandelt met storende persoonlijkheidstrekken of hardnekkige andere stoornissen. Het is wel aan te raden om na te gaan of de stoornissen al eerder volgens the state of the art behandeld zijn. Als dat wel het geval is, dan kan schematherapie een mogelijke vervolgbehandeling zijn. Schematherapie bij hardnekkige stoornissen is volop in onderzoek.

Voor therapeuten die werkzaam zijn in de basis GGZ kan de cursus met name inzicht opleveren over de diagnostiek en het hanteren van de therapeutische relatie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

20. Zijn de cursussen erkend door de VGCt ?

Alle cursussen zijn door de VGCt erkend als VERVOLGCURSUS. Ze tellen natuurlijk ook mee als NASCHOLING.

Een ander aandachtspunt is dat de cursus alleen meetelt als vervolgcursus voor de VGCt als u eerst de basiscursus cognitieve gedragstherapie heeft gevolgd.

04. Wat is de vereiste vooropleiding voor de cursussen ‘Schematherapie Basis’, ‘Schematherapie Basis en gevorderd’ en ‘Schematherapie Basis voor Adolescenten’ ?

1. Het maximum aantal cursisten in een cursus bedraagt 18.

2. Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:
a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging (*), dan wel in opleiding zijnde daartoe;
c. orthopedagoog-generalist (**) of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ (***), dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

3. Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor is dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

4. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt voor cursussen die uitsluitend bestemd zijn voor schematherapeutisch werkenden dat alle deelnemers moeten beschikken over de (kandidaat)registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

(*)  Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt), of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP).

(**) Onder orthopedagoog-generalist wordt verstaan: een beroepsbeoefenaar die als orthopedagoog-generalist is ingeschreven in het BIG-register of het register van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), dan wel als postmaster orthopedagoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

(***) Onder kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ wordt verstaan: een beroepsbeoefenaar die als kinder- en jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan wel als postmaster kinder- en jeugdpsycholoog in het Kwaliteitsregister Jeugd van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Heeft u een opleiding gevolgd die hier niet genoemd wordt, stel uw vraag dan op de ‘Contact‘-pagina.

Voor meer informatie over de opleiding tot schematherapeut zie www.schematherapie.nl

10. Wat is het verschil tussen de vervolgcursussen ‘Schematherapie Gevorderd (voor Adolescenten)’, ‘Schematherapie voor Cluster C’ en ‘Schematherapie in Groepen (voor Adolescenten)’?

De cursussen ‘Schematherapie Gevorderd’ en ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten zijn op alle persoonlijkheidsstoornissen gericht en het accent ligt daardoor gedeeltelijk op cluster C. Het accent ligt op het leren toepassen van de technieken op moeilijkere casussen en er zit een klein stukje groepstherapie in.

De cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ richt zich daarentegen op het herkennen van typische cluster C modi en de verandering daarvan middels alle mogelijke technieken.

De cursussen ‘Schematherapie in groepen’ en ‘Schematherapie in groepen voor Adolescenten’ zijn gericht op groepstherapie voor Borderline patiënten (model Farrell & Shaw). Deze cursus is vooral aan te raden als je met groepen wilt gaan werken (ook bij gemengde groepen heb je er wel wat aan).

De cursussen zijn goed los van elkaar te volgen. Als je vooral met cluster C werkt, dan zou ik die specifieke cursus aanraden. Als je met een gemengde populatie werkt dan zou ik allebei de cursussen aanraden. De groepscursus is vooral geschikt voor groepen waarin patiënten met complexe problematiek zitten en besteedt veel aandacht aan het werken met experiëntiële technieken.

Misschien is het wel aan te raden om tussen de twee cursussen enige maanden de tijd te nemen om het geleerde (met supervisie of intervisie) toe te passen. Daardoor loop je weer tegen nieuwe dingen aan, die je dan in de volgende cursus weer aan de orde kunt stellen.

12. Wat is het verschil tussen cursus schematherapie van 50 uur (Basis en Gevorderd) van Van Genderen Opleidingen en die van andere aanbieders?

In de cursus schematherapie van 50 uur (Basis en Gevorderd) van Van Genderen Opleidingen worden alle technieken behandeld bij alle persoonlijkheidsstoornissen.

In de cursussen van 50 uur van anderen worden ook alle technieken behandeld (als die erkend is door de Vereniging voor Schematherapie). Soms zijn andere cursussen iets meer specifiek gericht op bepaalde doelgroepen.

Om de cursussen te kunnen vergelijken kunt u de informatie over onze cursus vinden onder “Opleidingen” en andere informatie bij de andere aanbieders.

16. Welke cursussen moet ik gevolgd hebben om geregistreerd te worden als schematherapeut?

U hebt de keuze uit twee verschillende opleidingstrajecten.

Er is een route waarbij u een cursus van 50 uur volgt en dat is meteen voldoende voor de theoretische vorming volgens het register. In deze cursus worden alle onderwerpen meer uitgebreid behandeld en verder verdiept voor alle persoonlijkheidsstoornissen. De deelnemers mogen halverwege de cursus starten met een schematherapeutische behandeling onder supervisie.

De andere route, die u kunt volgen, bestaat uit twee aparte cursussen van 25 uur.: een basiscursus en een vervolgcursus. In de praktijk is dit traject met name geschikt is voor hulpverleners, die al enige ervaring hebben met de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Ook na het deelnemen aan de cursus ST van 50 uur is het nog mogelijk om andere cursussen voor gevorderden te volgen. Op dit moment zijn dit de cursus voor gevorderden of cursussen, die meer gericht zijn op specifieke doelgroepen zoals voor Cluster B, Cluster C of in Groepen voor BPS.

De uitgebreide informatie over de registratie als schematherapeut kunt u vinden onder het tabblad “Schematherapie”.

14. Wat is het verschil tussen een 25 en 50 uur cursus Schematherapie?

In de basiscursussen schematherapie van 25 uur worden alle technieken compact behandeld en daarna mag een therapeut onder supervisie alvast beginnen met behandelen.

Een van de vervolgcursussen van 25 uur kan aansluitend gevolgd worden. Maar ik raad u aan om na de eerste cursus van 25 uur enige tijd supervisie of intervisie te gaan volgen en dan een keuze te maken welke vervolgcursus het best bij u past.

Op dit moment heeft u keuze uit de cursus voor gevorderden of cursussen, die meer gericht zijn op specifieke doelgroepen, zoals voor Cluster C of in Groepen voor BPS.

In de cursus schematherapie van 50 uur worden alle onderwerpen meer uitgebreid behandeld en verder verdiept voor alle persoonlijkheidsstoornissen. Specifieke aandachtpunten per persoonlijkheidsstoornis worden toegelicht en geoefend. De deelnemers mogen halverwege de cursus starten met een schematherapeutische behandeling onder supervisie.

Ook na het deelnemen aan de cursus schematherapie van 50 uur is het uiteraard mogelijk om een van de vervolg cursussen te volgen.

Voor meer informatie over deze cursussen, zie tabblad “Opleidingen”.