Schematherapie Basis en Gevorderden

Onderstaand vind je aanvullend lesmateriaal van de cursus ‘Schematherapie Basis en Gevorderden 50 uur’
POWERPOINT-PRESENTATIE

Hand-outs van de cursuspresentatie, met per pagina:
IconReader 3 slides       IconReader 4 slides       IconReader 6 slides

BIJLAGEN

Schema’s, coping en modi
IconReader   1. Overzicht Schema’s
IconReader   2. Benaming schema’s
IconReader   3. Copingstrategieën per schema
IconReader   4. Overzicht schemamodi

Casusconceptualisatie
IconWord2010   1. Casusconceptualisatie formulier (vragenlijst)
IconWord2010   2. Casusconceptualisatie model met schema’s
IconWord2010   3. Casusconceptualisatie model met modi
IconWord2010   4. Casusconceptualisatie model met modi en schema’s

Cognitieve technieken
IconReader   1. Cirkel gevoel en behoefte
IconReader   2. Cognitief dagboek voor schema’s
IconReader   3. Cognitief dagboek voor schema’s: voorbeeld
IconReade   4. Flashcard
IconReader   5. Uitdaagvragen bij Cognitieve Therapie

Overige methoden en technieken
IconReader   1. Kanalen en foci
IconReader   2. Historisch rollenspel leeg formulier
IconReader   3. Historisch rollenspel voorbeeld
IconReader   4. Gedragspatronen veranderen – huiswerkformulier
IconReader   5. Schaal voor therapietrouw en competentie van de therapeut (NL)
IconReader   6. Neerwaartse Pijl techniek formulier
IconReader   7. Neerwaartse Pijl techniek uitleg

VRAGENLIJSTEN

IconExcel   1. YSQ Nederland 09
IconExcel   2. SMI 118 items nederlands
IconReader   3. YPI
IconReader   4. Schemavragenlijst voor jongeren en kinderen

ARTIKELEN

IconReader    Arntz: Schematherapie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

IconReader    Bernstein, Arntz, de Vos SFT in forensische setting

IconReader    Gael, M van (1998) Als de chirurg in eigen vingers snijdt…
Tijdschrift voor Psychotherapie, 24 maart 1998

IconReader    Genderen, H. van Casusconceptualisatie in Schematherapie
hfdst. 7 uit ‘Handboek Schematherapie, theorie, praktijk en onderzoek’

IconReader    Gieles, J. (2012), Je bent geen kind meer
Psychologie Magazine, jrg. 3, december 2012, p. 18-26

IconReader    Giessen-Bloo e.a.
Outpatient Psychotherapy for Borderline Personality Disorder

IconReader    Lobbestael, J. – Diagnostiek van schema modi

IconReader    Rijkeboer, M.M. (2010).
Diagnostiek van schema’s volgens het model van Young
.

IconReader    Sprey, A. (2002). Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen, Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie
1.9 Meetinstrumenten en psychologische testen
1.10 Diagnostisch zoekschema bij persoonlijkheidsstoornissen

IconReader    Voorlichting Schemagerichte Therapie-Informatie voor cliënten
PsychoPraxis maart 2000

Hannie van Genderen