Schematherapie Gevorderden

Onderstaand vind je aanvullend lesmateriaal van de cursus ‘Schematherapie Gevorderd 25 uur’
POWERPOINT-PRESENTATIE

IconReader   Hand-out van de cursuspresentatie (originele kleurenversie)
Printvriendelijke zwart/wit-versies, met per pagina:
IconReader 1 slide       IconReader 2 slides       IconReader 3 slides       IconReader 4 slides       IconReader 6 slides

BIJLAGEN

IconWord2010   Casusconceptualisatie formulier
IconWord2010   Casusconceptualisatie Modimodel voorbeeld
IconWord2010   Casusconceptualisatie model met modi en schema’s
IconWord2010   Flashcard
IconReader   Copingstrategieën per schema
IconReader   Schaal voor therapietrouw en competentie van de therapeut (NL)

ARTIKELEN

IconReader    Arntz: Imagery Rescripting for PDs CBP 2011
IconReader    Arntz: Schematherapie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
IconReader    Bamelis, Evers, Spinhoven, Arntz: Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders
IconReader    Bamelis, L.,Giesen-Bloo, J., Bernstein, D. & Arntz, A. (2012). Effectiveness Studies
IconReader    Gieles, J. (2012), Je bent geen kind meer, Psychologie Magazine, jrg. 3, december 2012, p. 18-26
IconReader    Kellogg Dialogical encounters. Contemporary perspectives on chairwork in psychotherapy
IconReader    Napel-Schutz, Abma, etc. Personality Disorder Patients Perspective, etc.
IconReader    Voorlichting Schemagerichte Therapie-Informatie voor cliënten PsychoPraxis maart 2000

Hannie van Genderen