Inschrijving Basiscursussen

Gelieve onderstaand formulier volledig in te vullen voor een snellere verwerking.
Kies gewenste startmaand, cursus en locatie. Indien je meerdere cursussen wil volgen, verstuur dan voor elke cursus een apart formulier.Hulpverleners met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater, leden van specialistische verenigingen (zie hieronder) of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen. Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen.
Een voorwaarde voor deelname is het hebben van enige kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie.

Anderen (bv. basispsychologen, (ortho)pedagogen en HBO-ers met een andere opleiding dan vaktherapeut) mogen alleen deelnemen als zij werkzaam zijn in een team waar schematherapie gegeven wordt en zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten.
Voor meer informatie over de opleiding tot schematherapeut zie www.schematherapie.nl

CURSISTRELEVANTE VOOROPLEIDING
Geef hieronder aan waarvoor u geregistreerd bent of voor welke registratie u in opleiding bent:

Geef hieronder aan van welke specialistische psychotherapieverenigingen u (aspirant) lid bent (geregistreerd of in opleiding):

Voldoet u niet aan een van bovengenoemde registraties en/of lidmaatschappen? Geef dan hieronder een toelichting op uw samenwerking met geregistreerde schematherapeuten:

REGISTRATIE VGCt EN FGzPt EN VEN
Indien u wilt dat wij deze cursus (nadat u geslaagd bent) bijschrijven in uw dossier via PE-online, vul dan hieronder uw registratienummer(s) in.


HUIDIGE WERKGEVER

Huidige functie:


PRIVACY
De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden gebruikt ten behoeve van de cursistenadministratie van Van Genderen Opleidingen B.V.

Van Genderen Opleidingen B.V. gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
De cursist geeft bij verzending van dit formulier uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van zijn/haar opgegeven persoonsgegevens voor het bovengenoemde doel.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij annulering kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden. Zie de Algemene Voorwaarden en de FAQ (veel gestelde vragen) op onze website.

NIEUWSBRIEF
Van Genderen Opleidingen B.V. verstuurt tweemaal per jaar een nieuwsbrief met daarin alle info over de geplande cursussen, workshops etc.
Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?


Indien het formulier correct is ingevuld en hieronder verzonden, ontvangt U automatisch een ontvangstbevestiging per mail.

Remco van der Wijngaart