Schematherapie Gevorderd (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE GEVORDERD

Dit is een cursus voor gevorderden, die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
Schematherapie is nog sterk in ontwikkeling en werken met cliënten met een persoonlijkheidsstoornis roept steeds weer nieuwe vragen op. Eén van de nieuwe ontwikkelingen is dat er modusmodellen ontwikkeld zijn voor alle persoonlijkheidsstoornissen. Bovendien is er een model ontwikkeld dat schema’s, copingstrategieën en modi op een inzichtelijke manier verbindt. Er zijn ook nieuwe toepassingen van schematherapie in verschillende settingen (groepen en echtparen) en bij diverse doelgroepen (adolescenten, verslaafden en de forensische sector). Verder wordt schematherapie op verschillende manieren geïmplementeerd in de ambulante en klinische hulpverlening. In deze cursus ligt het accent op individuele behandelingen.
Voor groepsbehandeling en specifieke methodieken voor cluster B en C en voor adolescenten is een apart cursusaanbod ontwikkeld (zie website).
In deze cursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van de cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij alle persoonlijkheidsstoornissen.
Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Casusconceptualisatie bij complexe stoornissen: knelpunten en oplossingen
 • Modusmodellen voor alle persoonlijkheidsstoornissen
 • Herkennen modi in een vroeg stadium
 • Hanteren therapeutische relatie bij extreme modi
 • Cognitieve en Interpersoonlijke technieken bij cliënten met hardnekkige coping
 • Toepassen Experiëntiële technieken bij casussen waarbij dit vrijwel onmogelijk lijkt
 • Hanteren van te veel of te weinig kwaadheid (en dit koppelen aan modi)

DOELGROEP

De cursus schematherapie richt zich in eerste instantie op hulpverleners met een BIG-registratie als GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater.
Ook leden van specialistische verenigingen of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige klachten, kunnen deelnemen aan deze cursussen. Ook degenen die in opleiding zijn tot deze registraties kunnen deelnemen.
Het is aan te raden dat je al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie Gevorderd’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt: vervolgcursus voor 25 accreditatiepunten
 • FGzPt: herregistratie KP 25 accreditatiepunten
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP accreditatie wordt aan gevraagd op verzoek

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 995,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen.  U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010)
  Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012)
  Schematherapie
  , een praktische handleiding
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Young, J.E., Klosko, J.S.& Weishaar M.E. (2005)
  Schema
  gerichte therapie, handboek voor therapeuten
  Bohn Stafleu van Loghum

PROGRAMMA:

Dag 1:   Casusconceptualisatie en modi herkennen

 • Casusconceptualisatie en diagnostiek: Knelpunten bij het maken van een casusconceptualisatie a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Verbanden tussen schema’s, copingstrategieën en modi
 • Modusmodellen voor de afhankelijke-, ontwijkende- en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
 • Schema Mode Inventory
 • Herkennen modus cliënt bij aanvang van een sessie en keuze van aanpak
Dag 2:   Therapeutische Relatie en Stoelentechniek

 • Casusconceptualisatie :
  Verschillende methoden om meer informatie te verzamelen
  Schemamodus modellen voor de narcistische- en de antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Hanteren therapeutische relatie bij moeilijke casussen
 • Circulaire processen in de therapeutische relatie
  A.d.h.v. eigen casussen bespreken wat de knelpunten zijn en oefenen met: Empathie, steun en empathische confrontatie
Dag 3:   Experiëntiële Technieken

 • Imaginaire rescripting in de eerste fase van therapie
 • Historisch rollenspel
 • Meerstoelen-techniek waarbij een coppingstrategie en een oudermodus elkaar afwisselen
 • Onderdrukken woede en niet uiten van wensen bij cluster C
Dag 4:   Praktijktoets ; Hanteren verschillende vormen van agressie

 • Praktijktoets
 • Kwaadheid te heftig uiten: Herkennen en bewerken boze of razende kind; boze beschermer, aanval- en pest modus, straffende ouder en gezonde volwassene
 • Vragen die u nog hebt over de casus die u voor aanvang van de cursus gemaakt had.
 • Opbouw therapie en beëindiging therapie

Hannie van Genderen