Schematherapie in Groepen (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE IN GROEPEN

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd
Veel cliënten lijken nog meer te profiteren van groepstherapie dan van de toch al zo succesvolle individuele schematherapie. Het meeste onderzoek is gedaan naar de effectiviteit bij cliënten met BPS, maar inmiddels is ook al veel ervaring opgedaan met cluster C problematiek.  Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat schematherapie in een groep (30 sessies) gegeven naast de gebruikelijke behandeling als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden in een klinische setting. De voorlopige resultaten (na een jaar) van deze groepsbehandeling in de Riagg Groep Maastricht lijken even goed en een grotere studie van Arntz en Farrell is in 2010 gestart. Schematherapie in groepen (STG) is een integratieve vorm van groepstherapie, die aspecten van directieve groepstherapie combineert met aspecten van psychodynamische groepen. In STG wordt veel gebruik gemaakt van experiëntiële technieken. In de cursus zal hier veel aandacht aan besteed worden.
Waarom werkt groepstherapie voor borderline cliënten zo goed?
Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

 • Er is een tweede “ouder” dus limited reparenting wordt versterkt
 • Feedback en confrontatie van andere mensen met een persoonlijkheidsstoornis is veel geloofwaardiger dan die van therapeuten.
 • Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig (vaak voor het eerst zijn ze niet ‘anders’ dan anderen), meer begrip voor eigen gevoelens en gedrag.
 • Twee- of meerstoelentechniek en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden.
 • Bestrijden van straffende modus en de coping modi met een hele groep is krachtiger.
 • Werken met de blije kind modus maakt het doorbreken van de beschermer en het versterken van een positief zelfbeeld makkelijker.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Samenwerking en rolverdeling therapeuten
 • Creëren van veiligheid en verbondenheid
 • Limited reparenting voor iedereen
 • Werken met schemamodi met de hele groep: hoe maak je van een thema van één groepslid een thema voor de hele groep?
 • Specifieke (ervaringsgerichte) groepstechnieken voor de modi
 • Oefeningen voor het blije kind en opbouwen van een gezonde volwassene
 • Hanteren verschillende fasen in de groep

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die met groepen (gaan) werken.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie in Groepen’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt: vervolgcursus: 25 accreditatiepunten
 • FGzP: herregistratie KP: 31 accreditatiepunten
 • Register Vaktherapie: 50 accreditatiepunten
 • NVGP: modulaire cursus: 25 accreditatiepunten
 • NVvP: Accreditatie wordt aangevraagd op verzoek

DOCENT (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010),
  Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Farrell, J.M., Reiss, N. & Shaw, I.A. (2016)
  Schematherapie in de Klinische Praktijk

  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

INHOUD EN WERKWIJZE CURSUS

Dag 1: 

 • Start van de groep
 • Kennismakingsfase met info schematherapie en basisregels groep
 • Taken van de therapeuten in de groep, modelling
 • Veiligheid creëren, limited reparenting
 • Introductie modi in de groep en maken van modusmodellen
 • Structuur bieden/Groepsregels
 • Afwijkende regels over onderling contact buiten groep, afwezigheid, huiswerk
Dag 2:  

 • Fasen in groepstherapie/opbouw van een sessie
 • Werken met schemamodi in de groep
 • Bewerken van de Beschermers/empathische confrontatie
 • Werken met het Blije kind
Dag 3:   

 • Aandacht voor Kwetsbare kind, troosten groepsleden
 • Imaginatie met rescripting in de groep
 • Straffende ouder: stoelentechniek
 • Versterken van de Gezonde volwassene
Dag 4:   

 • Oefening straffende ouder: pop maken
 • Oefening boze kind hanteren/uiten in de groep
 • Empathische confrontatie boze beschermer
 • Opbouw therapie

Hannie van Genderen