Schematherapie in Groepen voor Adolescenten (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
Schematherapie in groepen (STG) is een interactieve vorm van groepstherapie, die aspecten van directieve groepstherapie combineert met aspecten van de psychodynamische groepen. In STG wordt veel gebruik gemaakt van experiëntiële technieken. De inhoud van de cursus is gebaseerd op jarenlang ervaring van Virenze Maastricht (afdeling kind en jeugd) en de resultaten van het onderzoek van Farell, Shaw& Weber.Waarom werkt groepstherapie voor adolescenten zo goed?

Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er nog meer voordelen:

 • Er is een tweede ‘ouder’, dus limited reparenting wordt versterkt
 • Feedback van leeftijdsgenoten is veel geloofwaardiger dan die van de therapeuten
 • Door herkenning bij elkaar voelen cliënten zich sneller veilig (vaak voor het eerst een gevoel van erbij horen), meer begrip voor eigen gevoelens en gedrag
 • Twee- of meerstoelen techniek kan door meer personen gespeeld worden
 • Bestrijden van de kritische kant (straffende modus) met hele groep is krachtiger
 • Werken met de blije kind modus maakt het versterken van een positief zelfbeeld gemakkelijker

INHOUD VAN DE CURSUS

De Basiscursus voor Adolescenten van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Hoe zet je het programma op voor groepstherapie bij adolescenten
 • Betrekken van de ouders bij de groepstherapie
 • Specifieke ervaringsgerichte oefeningen voor adolescenten
 • Samenwerken en rolverdeling therapeuten
 • Creëren van veiligheid en verbondenheid
 • Limited reparenting voor iedereen
 • Werken met de schema modi met de hele groep: hoe maak je van een thema van 1 groepslid een thema voor de hele groep
 • Specifieke groepstechnieken
 • Oefeningen voor het blij kind en opbouwen gezonde kant (gezonde volwassene)
 • Hanteren van de verschillende fasen in de groep

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen (in wording) en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die met groepen (gaan) werken.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan deze cursus is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor adolescenten’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

LEERDOELEN

Kennis

Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer geleerd om de belangrijkste kenmerkende elementen van de schematherapie toe te passen in een groepsetting. Specifiek weet de deelnemer aan het eind van de cursus

 • Samen te werken met een co-therapeut in de groep en een goede rolverdeling tussen de therapeuten vorm te geven
 • veiligheid en verbondenheid te creëren binnen de groep
 • Limited reparenting toe te passen voor ieder groepslid
 • Te werken met de schemamodi met de hele groep: de deelnemer weet van een thema van 1 groepslid een thema voor de hele groep te maken
 • Specifieke groepstechnieken toe te passen
 • De gezonde modi te versterken binnen een groepsetting, zoals het doen van oefeningen voor het blij kind en het opbouwen gezonde kant (gezonde volwassene)
 • De verschillende behandelfasen in de groep te hanteren
 • Hoe het programma op te zetten voor groepstherapie bij adolescenten
 • Hoe de ouders van de jongere te betrekken bij de therapie
 • Specifieke ervaringsgerichte groepsoefeningen te doen bij adolescenten

TOETSINGSVORMEN

Op de ochtend van de laatste dag wordt een praktijktoets gehouden. De groep wordt voor die praktijktoets in 2 subgroepen verdeeld. In elke subgroep demonstreert iedere deelnemer zijn of haar vaardigheden met behulp van een ‘groep’ rollenspel. Aan de hand van een casus, die is opgesteld door de docenten, spelen de deelnemers een groep na en iedereen speelt om de beurt de therapeut.

De toetsingscriteria worden verder mondeling toegelicht tijdens de cursus. In het geval een deelnemer niet in voldoende mate de schematherapeutische vaardigheden weet te demonstreren in de praktijktoets, dan wordt er de mogelijkheid geboden tot een herkansing. Die herkansing kan bestaan uit:

 • ofwel een 2e rollenspel op dezelfde dag,
 • ofwel het insturen van een opname van een behandelsessie met een eigen client.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur. 

Bovengenoemd aantal uren is een ruimte schatting om te voorkomen dat de studiebelasting in de praktijk zwaarder valt dan verwacht.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP
 • NVO/NIP
 • NVGP: modulaire cursus
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek
 • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen €1.095,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Farrell, J.M., & Shaw, I.A. (2014),
  Schematherapie in de klinische praktijk. Een complete gids voor individuele, groeps-, en geïntegreerde behandeling voor schemamodi
  Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds
 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010)
  Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (2015),
  Schematherapie met kinderen en jongeren
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

PROGRAMMA:

DAG 1:

 • Start van de groep
 • Kennismakingsfase met info BPS en basisregels groep
 • Taken van de therapeuten in de groep
 • Veiligheid creëren
 • Introductie modi in de groep en maken van modusmodellen
 • Structuur bieden/Groepsregels
 • Afwijkende regels over onderling contact buiten groep, afwezigheid, huiswerk
 • Blije kind
DAG 2:

 • Het Maastrichtse model
 • Fasen in de SGT
 • Werken met de modi in een groep
 • Beschermer
 • Kwetsbare kind
DAG 3:

 • Experiëntiële technieken bij het werken met modi in een groep
 • Imaginatie met rescripting
 • Kritische kant; Gezonde kant:
DAG 4:

 • Ervaringsgerichte oefeningen

Remco van der Wijngaart