Schematherapie voor Cluster C (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE VOOR CLUSTER C

Schematherapie voor de behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis is veel bekender in Nederland dan de behandeling van patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. Toch behandelen de meeste therapeuten vaker patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast hebben patiënten met hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen nogal eens (trekken van) een ontwijkende-, afhankelijke- of een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.
Deze patiënten lijken makkelijker te behandelen, omdat zij minder vaak in crisis raken, maar hun hardnekkige vermijdende en controlerende copingstrategieën zijn tamelijk moeilijk te doorbreken.
Recent zijn een aantal modusmodellen voor cluster C ontwikkeld door Arnoud Arntz en anderen (Arntz, 2010) en zijn meer specifieke behandeltechnieken ontwikkeld om deze problematiek te behandelen. Onderzoek van Bamelis en Arntz toont aan dat schematherapie tot betere resultaten leidt dan andere vormen van (psycho) therapie. Leidraad voor deze cursus is hun protocol waarin cluster C in 50 sessies behandeld wordt.

ONDERDELEN VAN DE CURSUS

 • Formuleren van modusmodellen voor patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis
 • De focus van de behandeling in verschillende fasen van therapie
 • Herkennen wanneer welke modus actief is
 • Toepassen van schematherapeutische technieken bij typische cluster C modi
 • Motiveren en confronteren van patiënten die blijven vastzitten in hun “veilige” copingstrategieën
 • Zorgen dat jij je niet verantwoordelijk gaat voelen voor het welzijn van de (afhankelijke) patiënt
 • Volhouden als de patiënt de moed al heeft opgegeven

TOETSING

Op de ochtend van de laatste dag wordt een praktijktoets gehouden. Elke cursist demonstreert zijn of haar vaardigheden met behulp van een rollenspel. Aan de hand van een casus (die is opgesteld door de docenten) met een cluster C stoornis, speelt een aantal cursisten dezelfde cliënt en iedereen speelt om de beurt de therapeut.

De toetsingscriteria staan beschreven in het draaiboek en worden verder mondeling toegelicht tijdens de cursus. In het geval een deelnemer niet in voldoende mate de schematherapeutische vaardigheden weet te demonstreren in de praktijktoets, dan wordt er de mogelijkheid geboden tot een herkansing. Die herkansing kan bestaan uit:

 • ofwel een 2e rollenspel op dezelfde dag,
 • ofwel een rollenspel wat samen met de docent gepland wordt op een nader te bepalen datum, 
 • ofwel het insturen van een opname van een behandelsessie met een eigen client.

DOELSTELLINGEN

Kennis
Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer kennis opgefrist van de belangrijkste kenmerkende elementen van de schematherapie (De concepten, therapeutische relatie van Limited Reparenting en de toepassing van cognitieve-, emotiegerichte en gedragstechnieken). Deelnemers hebben verder inzicht verkregen in hoe deze elementen toe te passen in de behandeling van Cluster C stoornissen.

Vaardigheden
Aan het eind van de cursus weet de deelnemer deze kenmerkende elementen op minstens voldoende niveau toe te passen in de behandeling van cliënten met Cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Deelnemers zijn daarnaast in voldoende mate in staat specifieke methoden en technieken voor de behandeling van Cluster C stoornissen toe te passen, zoals bijvoorbeeld het ‘besmetten van de stoel met emoties’, hantering van schuldgevoelens, het stimuleren van boosheid, zelfexpressie en spontaniteit en spel.

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.
Bovengenoemd aantal uren is een ruime schatting, om te voorkomen dat de studiebelasting in de praktijk zwaarder valt dan verwacht.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzPt : herregistratie KP: 25 acreditatiepunten
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 995,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. (2012)
  Patronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012)
  Schematherapie, een praktische handleiding
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

CURSUSPROGRAMMA

Dag 1

 • Casus conceptualisatie en diagnostiek bij cluster C:
 • Herkennen modi
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Willoos Inschikkelijke
 • Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
 • Empatische confrontatie overcontroleerder
Dag 2

 • Schuldinducerende oudermodus
 • Imaginaire rescripting
 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
 • Tweestoelentechniek ontwijkende en onthechte beschermer
 • Imaginaire rescripting bij de straffende oudermodus : therapeut rescript
Dag 3

 • Veeleisende oudermodus
 • Imaginaire rescripting
 • Gezonde volwassene en blije kind:
 • Pushen van spontaan gedrag
 • Uiten van kwaadheid en woede
Dag 4

 • Praktijktoets
 • Imaginatie met rescripting waarbij de cliënt zelf rescript
 • Oefenen pushen van autonoom gedrag

Remco van der Wijngaart