Schematherapie voor Cluster C (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE VOOR CLUSTER C

Schematherapie voor de behandeling van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis is veel bekender in Nederland dan de behandeling van patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis. Toch behandelen de meeste therapeuten vaker patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast hebben patiënten met hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen nogal eens (trekken van) een ontwijkende-, afhankelijke- of een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.
Deze patiënten lijken makkelijker te behandelen, omdat zij minder vaak in crisis raken, maar hun hardnekkige vermijdende en controlerende copingstrategieën zijn tamelijk moeilijk te doorbreken.
Recent zijn een aantal modusmodellen voor cluster C ontwikkeld door Arnoud Arntz en anderen (Arntz, 2010) en zijn meer specifieke behandeltechnieken ontwikkeld om deze problematiek te behandelen. Onderzoek van Bamelis en Arntz toont aan dat schematherapie tot betere resultaten leidt dan andere vormen van (psycho) therapie. Leidraad voor deze cursus is hun protocol waarin cluster C in 50 sessies behandeld wordt.

ONDERDELEN VAN DE CURSUS

 • Formuleren van modusmodellen voor patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis
 • De focus van de behandeling in verschillende fasen van therapie
 • Herkennen wanneer welke modus actief is
 • Toepassen van schematherapeutische technieken bij typische cluster C modi
 • Motiveren en confronteren van patiënten die blijven vastzitten in hun “veilige” copingstrategieën
 • Zorgen dat jij je niet verantwoordelijk gaat voelen voor het welzijn van de (afhankelijke) patiënt
 • Volhouden als de patiënt de moed al heeft opgegeven

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie voor Cluster C’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzPt : herregistratie KP: 25 acreditatiepunten
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Genderen, H. van, Jacob, G. & Seebauer, L. (2012)
  Patronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012)
  Schematherapie, een praktische handleiding
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

CURSUSPROGRAMMA

Dag 1

 • Casus conceptualisatie en diagnostiek bij cluster C:
 • Herkennen modi
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Willoos Inschikkelijke
 • Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
 • Empatische confrontatie overcontroleerder
Dag 2

 • Schuldinducerende oudermodus
 • Imaginaire rescripting
 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis
 • Tweestoelentechniek ontwijkende en onthechte beschermer
 • Imaginaire rescripting bij de straffende oudermodus : therapeut rescript
Dag 3

 • Veeleisende oudermodus
 • Imaginaire rescripting
 • Gezonde volwassene en blije kind:
 • Pushen van spontaan gedrag
 • Uiten van kwaadheid en woede
Dag 4

 • Praktijktoets
 • Imaginatie met rescripting waarbij de cliënt zelf rescript
 • Oefenen pushen van autonoom gedrag

Hannie van Genderen