Casusconceptualisatie

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LEERDOELEN

Een belangrijk onderdeel van schematherapie is de fase van de casusconceptualisatie. In deze fase worden de klachten en problemen van de cliënt geconceptualiseerd in de taal en concepten van schematherapie; de gemiste basisbehoeften en de schema’s, copingstijlen en modi die hieruit gevormd zijn. Dee casusconceptualisatie vormt tevens de basis van het therapieplan en daarmee het verloop van de behandeling.

Op het gebied van die basisbehoeften, schema’s en copingstijlen en modi zijn er in de afgelopen jaren nieuwe ontwikkelingen geweest; twee basisbehoeften en twee schema’s zijn aan het model toegevoegd, positieve schema’s zijn duidelijker omschreven, copingstijlen worden anders benoemd en het aantal modi dat clinici beschrijven lijkt alleen maar toenemen. Daarnaast is er de laatste jaren een toenemend inzicht dat een behandelplan ook een tijdplan dient te beschrijven waarin beschreven wordt hoelang de therapie dient te duren en hoe die beschikbare tijd wordt gestructureerd en gefaseerd om zoveel mogelijk effect te genereren.

Deze dag heeft tot doel om op de eerste plaats reeds aanwezige kennis en vaardigheden met betrekking tot de fase van casusconceptualisatie op te frissen. Daarnaast zullen deelnemers geïnformeerd worden over de meeste recente, nieuwe ontwikkelingen in de theorie en concepten van schematherapie. Verder zal er in deze dag specifieke aandacht zijn voor de wijze waarop de gesprekken in de casusconceptualisatie fase worden gevoerd en het opstellen van een behandelplan in termen van fasen en de evaluatiecriteria die daaraan gekoppeld worden. De dag heeft daarmee een levendig en afwisselend karakter van theoretische inleidingen, demonstraties en praktijkoefeningen.

ONDERDELEN VAN DE CURSUS

 • Recente nieuwe ontwikkelingen in de theorie en concepten binnen schematherapie
 • Oefenen met het opstellen van een geïntegreerd schema/modus model
 • Nieuw internationaal casusconceptualisatieformulier
 • Hoe doe je een sessie in de casusconceptualisatie
 • Opstellen van een behandelplan op grond van de analyses

DOELGROEP

Schematherapeuten die hun kennis van de theoretische uitgangspunten en hun vaardigheden in het formuleren van een casusconceptualisatie willen opfrissen. 

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de opfrisdag ‘De casusconceptualisatie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

DOCENTEN 

 • Mw. H. Bögels (Hélène)
 • Dhr. R.van der Wijngaart (Remco)

ACCREDITATIES

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend): 

 • VGCt: als nascholing herregistratie
 • FGzPt: herregistratie KP
 •  VST

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Creatieve technieken in schematherapie. Innovatie en nieuwe inzichten voor de klinische praktijk. Heath, G., & Startup, H. (Red.) (2020).
  1 Tara Cutland Green and Anna Balfour
  Assessment en casusconceptualisatie in schema therapie
  p.5-29 25 p.
 • Arntz, A., Rijkeboer, M., Chan, E. et al. Towards a Reformulated Theory Underlying Schema Therapy: Position Paper of an International Workgroup.Cognitive Therapy and Research (2021)
 • Van der Wijngaart, R. (2021). Behandeling van een afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis. In: Casusboek Schematherapie, BSL

AANBEVOLEN LITERATUUR

 • Casusboek Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (2021). Ed. Hornsveld, H., Bögels, H., & Grandia, H.
 • Reubsaet,R.J.(Rosi) (2018) Schematherapie: werken met fases in de klinischepraktijk. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036821148

Remco van der Wijngaart