Limited Reparenting

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

INLEIDING

Een belangrijk onderdeel van schematherapie is de therapeutische relatie van Limited Reparenting. Het uitgangspunt is een hechtingsrelatie aan te gaan met de cliënt waarin de therapeut rolmodel staat voor ‘een goed genoege ouder’ welke de cliënt eigenlijk had moeten hebben in zijn/haar jeugd. De correctieve emotionele ervaringen die binnen deze hechtingsrelatie worden gegenereerd kunnen als fundament dienen voor het vormen en versterken van een gezond volwassen deel van de cliënt. Limited Reparenting, het aanvullen van gemiste emotionele basisbehoeften binnen professionele grenzen, kan daarmee worden gezien als een van de belangrijkste instrumenten in het therapieproces. 

Limited reparenting houdt in dat op een persoonlijke manier zorg en richting geboden wordt, op een persoonlijke manier empathische confrontaties worden gegeven en grenzen gesteld. Veel therapeuten ervaren die persoonlijke manier van werken als verrijkend en effectief maar ook als uitdagend en soms ronduit moeilijk. 

Deze dag heeft tot doel om op de eerste plaats reeds aanwezige kennis en vaardigheden met betrekking tot limited reparenting op te frissen. Daarnaast zal deze dag specifiek ingegaan worden op de vraag wat ‘zorg bieden’ precies betekent en hoe dat te doen bij cliënten die veel moeite hebben die zorg toe te laten. De ervaring leert verder dat therapeuten meer moeite hebben met de wat ‘hardere vormen’ van zorg zoals empathische confrontatie en grenzen stellen. Daarom zal er op deze dag expliciet aandacht zijn voor deze aspecten van limited reparenting. Gedurende de gehele dag worden korte theoretische inleidingen gevolgd door demonstraties, live of m.b.v. audiovisuele voorbeelden, waarna de gedemonstreerde vaardigheden geoefend kunnen worden. Niet alleen het onderwerp maar ook de lesdag zelf zal op een persoonlijke manier en met zorg gegeven worden waarbij het doel is dat het een leuke, leerzame dag wordt voor de deelnemers.

ONDERDELEN VAN DE CURSUS

 • Uitgangspunten Limited Reparenting
 • Zorg: hoe genereer je correctieve emotionele ervaringen?
 • Richting geven
 • Empathische confrontatie
 • Grenzen stellen

DOELGROEP

Schematherapeuten die hun kennis van de theoretische uitgangspunten en hun vaardigheden in het formuleren van een casusconceptualisatie willen opfrissen. 

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de opfrisdag ‘De casusconceptualisatie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

DOCENTEN 

 • Mw. H. van Genderen (Hannie)
 • Dhr. R. van der Wijngaart (Remco)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Behary, W. (2020). The Art of Empathic Confrontation and Limit-Setting. IN: Creative Methods in Schema Therapy. Advances and Innovation in Clinical Practice. Heath, G., & Startup, H. (Eds) (2020).                                              p. 227-236       10 p.     
 • Genderen, H. van, & Arntz, A.  Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, tweede geheel herziene editie
  5. De therapeutische relatie      p. 71-90          20 p.

Remco van der Wijngaart