Workshop ‘Complexe casussen’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Veel deelnemers aan onze cursussen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan terugkomdagen of masterclasses om complexe casussen te bespreken en nieuwe manieren te ontdekken om met deze problemen om te gaan. Daarom starten we dit jaar met een aantal masterclasses voor casussen van volwassen cliënten gegeven door Hannie van Genderen en Remco van der Wijngaart. Alle deelnemers worden verzocht voor aanvang een casus op te sturen waar zij vragen over hebben. 

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen kan heel complex zijn en ook meer ervaren schematherapeuten worstelen soms met zeer uitdagende en lastige cliënten. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van veel comorbiditeit waardoor het maken van een casusconceptualisatie ingewikkeld is en de behandeldoelen van de therapie onduidelijk worden.

Verder kan de therapeutische relatie bemoeilijkt worden door hardnekkige copingstrategieën van cliënten waardoor het toepassen van technieken lastig, zo niet onmogelijk wordt. Onderzoek naar de schema interacties kan dan zinvol zijn, maar ook het verder ontwikkelen van creatieve manieren om bekende technieken toe te passen.

Therapeuten lopen in bovenstaande uitdagende situaties aan tegen hun eigen grenzen maar ook tegen de grenzen aan mogelijkheden van de cliënt. In deze masterclass zal worden onderzocht of er nog mogelijkheden zijn om een complexe behandeling weer vlot te trekken maar er zal ook stilgestaan worden bij de vraag wat de grenzen van schematherapie zijn.

Werkvormen

Bespreking knelpunten in de casuïstiek, demonstraties door docenten en oefenen in tweetallen.

Vooropleiding

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal een erkende basiscursus schematherapie van 25 uur is gevolgd en de deelnemer al minimaal 10 sessies supervisie schematherapie heeft gehad.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

  • ISST
  • VGCt: als nascholing herregistratie
  • FGzPt: herregistratie KP
  • Register Vaktherapeutische Beroepen
  • Aanvraag erkenning NVvP op verzoek

Cursusdetails

Kosten: € 260 (incl. lunch)
Docent: Hannie van Genderen

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart