Schuld en schaamte

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

OVER DEZE WORKSHOP

Bijna iedereen kent wel de beleving van je schuldig voelen. Misschien heb je iets gezegd tegen een dierbare wat hij/zij niet zo leuk leek te vinden en komen er achteraf steeds gedachten bij je op als: ‘Ik had dat niet moeten zeggen. Nu voelt hij/zij zich rot en dat is mijn schuld…’. Schuldgedachten en de daarbij behorende schuldgevoelens lijken daarmee normale fenomenen te zijn. Onze cliënten echter, lijken veel meer last te hebben van deze schuldgedachten en het schuldig voelen maakt dat ze vermijden hun eigen gevoelens en behoeften uit te spreken, zelfs als dat heel gewenst zou zijn. Schuldgevoelens kunnen ook een negatief effect hebben op het therapie proces; de client wil niet dat we over de rol van de ouders spreken in de ontwikkeling van de klachten, of ze willen niet dat de therapeut tijdens een imaginatie in het beeld stapt en de ouders aanspreekt. Maar ook de therapeut kan gehinderd worden door schuldgevoelens door bijvoorbeeld de client niet empathisch te confronteren door de gedachte het lijden van de client enkel maar erger te maken.

In deze workshop zal dieper ingegaan worden op de vraag wat schuldgevoel nu eigenlijk is en hoe dit te conceptualiseren in schematherapie. Vervolgens zullen praktische methoden en technieken gedemonstreerd en geoefend worden dei de deelnemer in staat stelt om beter om te gaan met cliënten waarbij schuldig voelen een rol speelt.

Aan het eind van de workshop heeft de deelnemer:

 • Een beter inzicht in de verschillende vormen van schuld
 • Geleerd hoe schuldgedachten en schuldgevoelens te conceptualiseren in termen van schema’s en modi
 • Beter inzicht welke methoden en technieken gebruikt kunnen worden om schuldgevoel te bewerken
  • Geoefend met enkele van die methoden en technieken
  • Een fijne, leerzame dag gehad die bijdraagt tot verlichting van schuldgevoel in het leven

DOELGROEP

Schematherapeuten die hun kennis van de theoretische uitgangspunten en hun vaardigheden in het formuleren van een casusconceptualisatie willen opfrissen. 

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de opfrisdag ‘Schuld en schaamte’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

DOCENTEN 

 • Mw. B. Basile (Barbara). Barbara Basile is cognitief-gedragspsychotherapeut, trainer/supervisor in Schematherapie, directeur van de Italiaanse Academie voor Schematherapie (IAST) en docent aan de Scholen voor Cognitieve Psychotherapie (SPC), in Italië. Naast haar klinische en opleidingsactiviteiten is ze auteur van meerdere wetenschappelijke publicaties (over schematherapie, imaginaire rescripting, emoties (bevoordeeld schuld en schaamte), psychopathologie d.w.z. Obsessieve-Compulsieve stoornis, Depressie en Eetstoornissen, en neuroscience).
 • Dhr. R. van der Wijngaart (Remco)
 • Deze cursus is tweetalig (Engels en Nederlands).

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart