Workshop ‘Imaginaire rescripting’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Imaginaire rescripting wordt over het algemeen gezien als een van de meest effectieve technieken binnen de schematherapie. Toch is het vaak niet eenvoudig om deze techniek toe te passen. Zo worden therapeuten regelmatig geconfronteerd met uitdagende situaties, waarin de cliënt bijvoorbeeld zegt “Ik heb geen herinneringen uit mijn jeugd” of “Ik wil niet die oude herinneringen ophalen, waarom zou dat helpen?”. Verder zijn cliënten in hun jeugd vaak zo beschadigd dat de herinneringen aan hun jeugd erg emotioneel beladen zijn. Therapeuten voelen zich daardoor geremd om met imaginatie beelden uit dat belaste verleden op te halen, uit angst voor decompensatie.

Cursusinhoud

Deze workshop is erop gericht om schematherapeuten meer te bekwamen in het toepassen van imaginaire rescripting. Reeds aanwezige vaardigheden zullen verfijnd worden en uitdagende en soms zeer moeilijke situaties worden besproken en geoefend. Gedurende de workshop wordt gebruikt gemaakt van recent ontwikkeld lesmateriaal, specifiek gericht op imaginatie oefeningen, gebaseerd op de meest recente inzichten en ervaringen met deze methode. Verder zullen ook specialistische toepassingsgebieden besproken worden zoals imaginaire rescripting bij gevreesde situaties in de toekomst (flashforwards) en nachtmerries.

Doelstelling is dat deze dag een leuke, leerzame ervaring wordt waarbij er binnen een veilige sfeer veel geoefend zal worden. Schematherapeuten zullen na deze dag imaginaire rescripting effectiever en bij meer onderwerpen toe kunnen passen.

Vanaf 2018 bestaat deze workshop 2 dagen. Cursisten worden actief aangemoedigd om tussen deze 2 dagen zoveel mogelijk ervaring op te doen met imaginatie met rescripting. In dag 2 zal er ruimte zijn voor het bespreken en oefenen met ervaringen uit de praktijk.

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus schematherapie basis van 25 uur vereist.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in zowel de effectiviteit als de werkingsmechanismen van de techniek
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd de toepassing van de techniek aan te passen aan de veranderende fasen in het therapeutisch proces
 • Heeft de deelnemer geleerd enkele van de meest voorkomende uitdagende situaties te hanteren die zich kunnen voordoen in de klinische praktijk, zoals het omgaan met sterke weerstand van de client tegen de techniek, het niet goed in staat zijn mentale beelden te creeren door de client, het hanteren van sterk straffende antagonisten in het beeld of het omgaan met loyaliteit en schuld
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van de techniek in de praktijk
 • Heeft de deelnemer inzicht verkregen over de meest voorkomende valkuilen bij therapeuten met betrekking tot de toepassing van de techniek.

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 
  Gedurende de tweedaagse workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback. Tijdens de 2e dag vindt een groepsoefening plaats o.b.v. een casus van een van de deelnemers. Deelnemers krijgen 1 voor 1 de kans de opgedane kennis en geleerde vaardigheden uit de workshop toe te passen op deze casus.
 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?
  Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de techniek.
 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?
  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de groepsoefening.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de groepsoefening kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client als een rollenspel samen met de docent. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):
– ISST
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– Register Vaktherapeutische Beroepen

Ter voorbereiding op de cursus kun je de literatuur over imaginaire rescripting uit de vorige cursussen nog eens herhalen. De rest van de literatuur leveren wij gratis via de website aan.
De beste voorbereiding is het aanschaffen van de DVD box ‘Imaginaire rescripting’, verkrijgbaar via www.schematherapy.nl.

Cursusdetails

Kosten: € 540
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart