Workshop ‘Chronische depressies’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hoewel CGT een bewezen effectieve behandeling is van depressie is slechts 40-50% van de patiënten klachtenvrij na een eerste behandeling. Bovendien ontwikkelt 5-20% van deze populatie een chronische vorm van depressie die therapieresistent lijkt te zijn. Deze therapieresistentie in combinatie met de aard van de depressieve klachten maken dat therapeuten zich moedeloos en/of machteloos voelen in de behandeling van deze patiënten.

Schematherapie is een therapiemodel dat juist ontwikkeld is voor de verandering van persistente klachtpatronen en een uitgebreid arsenaal biedt aan therapeutische interventies. Uit onderzoek is gebleken dat schematherapie een effectieve behandeling is voor chronische depressie. Gedurende de laatste jaren is ruime ervaring opgebouwd met de toepassing van schematherapeutische methoden en technieken in de behandeling van deze pathologie.

Cursusinhoud

Deelnemers leren in deze workshop hoe ze een chronische depressie kunnen conceptualiseren in termen van schema’s en modi. Daarnaast leren ze hoe ze specifieke methoden en technieken uit de schematherapie kunnen toepassen in de behandeling van chronisch depressieve klachten. De dag zit vol, soms speelse, oefeningen om veel ervaring op te doen en tegelijkertijd niet ‘besmet’ te raken met de depressieve klachten waarover gesproken wordt.

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop ‘Schematherapie voor depressie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor adolescenten’ van 25 uur vereist.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in de effectiviteit van schematherapie bij depressie
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden van schematherapie, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd de depressie te conceptualiseren in termen van basisbehoeften, schema’s en modi.
 • Heeft de deelnemer geleerd een behandelplan op te zetten voor depressieve client met daarin aandacht voor de duur, de structuur en fasering van de behandeling.
 • Heeft de deelnemer kennis en vaardigheden opgedaan van enkele specifieke interventies in de behandeling van depressie, zoals het stimuleren van zelfexpressie als variant van de gedragsactivatie-fase.
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van schematherapie als behandeling van chronisch depressieve cliënten

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst?

  Gedurende de workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

  Zowel de overige deelnemers als de docent geven opbouwende feedback op zowel het hanteren van de concepten uit de schematherapie, het hanteren van de therapeutische relatie als ook het toepassen van de specifieke technieken die op deze dag besproken worden.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

  De cursist is geslaagd als hij/zij gedurende de dag voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een aanvullende opdracht. Dat kan ofwel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de schematherapie bij een depressieve client ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de schematherapeutische behandeling van een depressieve client. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • VGCt: als nascholing herregistratie
 • FGzPt: herregistratie KP
 • Register Vaktherapeutische Beroepen

Cursusdetails

Kosten: € 260
Docent: Remco van der Wijngaart

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart