Workshop ‘Chronische depressies’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hoewel CGT een bewezen effectieve behandeling is van depressie is slechts 40-50% van de patiënten klachtenvrij na een eerste behandeling. Bovendien ontwikkelt 5-20% van deze populatie een chronische vorm van depressie die therapieresistent lijkt te zijn. Deze therapieresistentie in combinatie met de aard van de depressieve klachten maken dat therapeuten zich moedeloos en/of machteloos voelen in de behandeling van deze patiënten.

Schematherapie is een therapiemodel dat juist ontwikkeld is voor de verandering van persistente klachtpatronen en een uitgebreid arsenaal biedt aan therapeutische interventies. Uit onderzoek is gebleken dat schematherapie een effectieve behandeling is voor chronische depressie. Gedurende de laatste jaren is ruime ervaring opgebouwd met de toepassing van schematherapeutische methoden en technieken in de behandeling van deze pathologie.

Cursusinhoud

Deelnemers leren in deze workshop hoe ze een chronische depressie kunnen conceptualiseren in termen van schema’s en modi. Daarnaast leren ze hoe ze specifieke methoden en technieken uit de schematherapie kunnen toepassen in de behandeling van chronisch depressieve klachten. De dag zit vol, soms speelse, oefeningen om veel ervaring op te doen en tegelijkertijd niet ‘besmet’ te raken met de depressieve klachten waarover gesproken wordt.

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop ‘Schematherapie voor depressie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor adolescenten’ van 25 uur vereist.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

  • ISST
  • VGCt: als nascholing herregistratie
  • FGzPt: herregistratie KP
  • Register Vaktherapeutische Beroepen

Cursusdetails

Kosten: € 260
Docent: Remco van der Wijngaart

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen