Workshop ‘Gezonde volwassene’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

In de literatuur en het onderwijs over schematherapie is lange tijd met name de nadruk gelegd op het bewerken van de disfunctionele ouder- en copingmodi en het valideren van de behoeften van het Kwetsbare Kind-deel van patiënten. Hoewel het versterken van de Gezonde Volwassene wel genoemd werd als uiteindelijk doel van de behandeling, was er weinig specifieke aandacht voor deze modus. Er wordt veelal onvoldoende uitgelegd wat de ‘De Gezonde Volwassene’ van de cliënt precies is, wat die modus precies doet, hoe de cliënt kan leren contact te leggen met dit deel van zichzelf en hoe dit gezonde deel versterkt kan worden in therapie.

Pas de laatste paar jaar is er meer aandacht voor deze Gezonde Volwassen modus, in lesprogramma’s en congressen over schematherapie en in publicaties over schematherapie. Hoe belangrijk de aandacht is voor deze modus blijkt wel uit de presentatie van Arnoud Arntz op het Internationale congres voor schematherapie in Amsterdam in 2018. Uit recente onderzoeksgegevens blijkt dat het specifiek versterken van deze Gezonde Volwassene modus in combinatie met het valideren van de basisbehoeften van het Kwetsbare Kind, een belangrijke voorspeller is voor van de effectiviteit van therapie (A. Arntz, keynote op het Internationaal congres voor schematherapie, Amsterdam 2018).

WERKVORMEN

Theoretische inleiding, demonstraties door docenten en DVD en oefenen in tweetallen.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.

LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de deelnemer een beter begrip wat de modus van de Gezonde Volwassene inhoudt
 • Heeft de deelnemer inzicht in de plek van de Gezonde Volwassene in het therapeutisch proces, van de casusconceptualisatie tot de eindfase van de behandeling.
 • Is de deelnemer in staat een behandelplan op te zetten en uit te voeren met daarin een duidelijke structuur en fasering die geleidelijk toewerkt naar een sterker wordende Gezonde Volwassene
 • Is de deelnemer in staat om enkele van de meest kenmerkende technieken uit schematherapie toe te passen in het leren identificeren van de Gezonde Volwassene, zoals imaginatie.
 • Is de deelnemer in staat om enkele van de meest kenmerkende technieken uit schematherapie toe te passen in het versterken van de Gezonde Volwassene, zoals het gebruik van de stoelentechniek.

TOETSINGSVORMEN

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 

  Gedurende de workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback.

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

  Zowel de overige deelnemers als de docent geven opbouwende feedback op zowel het hanteren van de concepten uit de schematherapie, het hanteren van de therapeutische relatie als ook het toepassen van de specifieke technieken die op deze dag besproken worden.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

  De cursist is geslaagd als hij/zij gedurende de dag voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een aanvullende opdracht. Dat kan ofwel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de kennis en vaardigheden bij een client ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de wijze waarop de Gezonde Volwassene in de behandeling is geïdentificeerd en versterkt. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur. 

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • VGCt: als nascholing herregistratie
 • FGzPt: herregistratie KP
 • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENT 

 • Drs. R. van der Wijngaart (Remco)

CURSUSDETAILS

Kosten: € 275 (incl. lunch)
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart