Workshop ‘Gezonde volwassene’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

In de literatuur en het onderwijs over schematherapie is lange tijd met name de nadruk gelegd op het bewerken van de disfunctionele ouder- en copingmodi en het valideren van de behoeften van het Kwetsbare Kind-deel van patiënten. Hoewel het versterken van de Gezonde Volwassene wel genoemd werd als uiteindelijk doel van de behandeling, was er weinig specifieke aandacht voor deze modus. Er wordt veelal onvoldoende uitgelegd wat de ‘De Gezonde Volwassene’ van de cliënt precies is, wat die modus precies doet, hoe de cliënt kan leren contact te leggen met dit deel van zichzelf en hoe dit gezonde deel versterkt kan worden in therapie.

Pas de laatste paar jaar is er meer aandacht voor deze Gezonde Volwassen modus, in lesprogramma’s en congressen over schematherapie en in publicaties over schematherapie. Hoe belangrijk de aandacht is voor deze modus blijkt wel uit de presentatie van Arnoud Arntz op het Internationale congres voor schematherapie in Amsterdam in 2018. Uit recente onderzoeksgegevens blijkt dat het specifiek versterken van deze Gezonde Volwassene modus in combinatie met het valideren van de basisbehoeften van het Kwetsbare Kind, een belangrijke voorspeller is voor van de effectiviteit van therapie (A. Arntz, keynote op het Internationaal congres voor schematherapie, Amsterdam 2018).

LEERDOELEN

In deze workshop wordt ingegaan op de volgende vragen:

  • Hoe ziet de gezonde volwassene eruit?
  • Hoe kun je contact leggen met dit deel van jezelf?
  • Op welke manieren kun je de Gezonde Volwassene versterken?
  • Hoe kan de Gezonde Volwassene ingezet worden om disfunctionele modi te bestrijden?

De lesdag zal een praktisch en levendig karakter hebben waarin verschillende methoden en technieken gedemonstreerd en geoefend worden die de therapeut kunnen helpen dit gezonde, essentiële deel van de cliënt te versterken.

WERKVORMEN

Theoretische inleiding, demonstraties door docenten en DVD en oefenen in tweetallen.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

  • ISST
  • VGCt: als nascholing herregistratie
  • FGzPt: herregistratie KP
  • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENT 

  • Drs. R. van der Wijngaart (Remco)

CURSUSDETAILS

Kosten: € 260 (incl. lunch)
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen