Workshop ‘Hanteren van boze modi’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Voor veel therapeuten zijn de meest uitdagende situaties in de klinische praktijk momenten waarop de cliënt boos is.
De cliënt is prikkelbaar en weigert steeds geïrriteerder om de oefeningen te doen die de therapeut voorstelt. Of de cliënt ontsteekt zonder duidelijke aanleiding in een woedeuitbarsting waarin alle ervaren onrecht eruit gespuwd wordt. De cliënt wordt dreigend boos, wanneer hij voelt dat de therapeut zich niet respectvol genoeg gedraagt. Soms is de agressie en boosheid wat verhuld en gedraagt de cliënt zich neerbuigend en kleinerend.
Therapeuten kunnen heel verschillend reageren op dergelijke vormen van boosheid. Sommige therapeuten vinden boosheid zo lastig dat ze bij voorbaat proberen te vermijden dat de cliënt ontevreden, geïrriteerd of boos zou kunnen worden. Boze cliënten kunnen echter ook gevoelens oproepen van angst, tekortschieten of falen bij de therapeut, waardoor de therapeut zich angstig en onzeker voelt of misschien zelf boos wordt.

Cursusinhoud

In deze cursus leren de cursisten op de eerste plaats om goed te differentiëren tussen de verschillende vormen van boosheid. De leidende vraag daarbij is “vanuit welke modus toont de cliënt de boosheid?”. De cursisten zullen in twee dagen leren om boze modi beter te hanteren met gebruik van specifieke methoden en technieken. Doelstelling van de cursus is dat aan het eind van de twee dagen cursisten beter in staat zijn met boosheid in de therapeutische relatie om te gaan.
Met die doelstelling heeft de cursus een afwisselend en levendig karakter; korte inleidingen worden afgewisseld met demonstraties middels rollenspellen of dvd-fragmenten om vervolgens zelf te oefenen met de getoonde methoden en technieken in kleine groepjes.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:
– Boze Beschermer, Pest&Aanval modus, Zelfverheerlijker,
Boze Kind modus, Razende Kind modus, Boze Straffende
Ouder en Gezonde Volwassen boosheid
– Empathische confrontatie, grenzen stellen, imaginaire
rescripting, meerstoelen techniek, therapeutische relatie

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus schematherapie basis van 25 uur vereist.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Heeft de deelnemer geleerd de verschillende vormen van boosheid te differentiëren in termen van modi
 • Heeft de deelnemer inzicht verkregen over de meest voorkomende valkuilen bij therapeuten met betrekking tot het hanteren van boosheid.
 • Heeft de deelnemer geleerd de schema’s bij zichzelf, die geactiveerd kunnen worden door de confrontatie met een boze client, op een gezonde manier te hanteren
 • Heeft de deelnemer enkele algemene strategieën geleerd hoe op een effectieve manier om te gaan met boosheid
 • Heeft de deelnemer geleerd hoe op een effectieve manier om te gaan met enkele van de boze modi, zoals de Boze Beschermer, de Pest & Aanval modus en de Boze Kind modus
 • Heeft de deelnemer geleerd hoe boosheid te stimuleren bij clienten die geremd zijn in het ervarene n uiten van boosheid

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 

  Gedurende de tweedaagse workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback. Tijdens de 2e dag vindt een groepsoefening plaats o.b.v. een casus van een van de deelnemers. Deelnemers krijgen 1 voor 1 de kans de opgedane kennis en geleerde vaardigheden uit de workshop toe te passen op deze casus.

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

  Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de techniek.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de groepsoefening.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de groepsoefening kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client als een rollenspel samen met de docent. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):
– ISST
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– Register Vaktherapeutische Beroepen

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus kun je de literatuur over verschillende boze modi (uit de vorige cursussen) nog eens herhalen. Dus literatuur over Boze Kind, Razende Kind, Boze Beschermer, Pest&Aanval, Zelfverheerlijker, Boze Straffende Ouder en Boze Gezonde Volwassen. De rest van de literatuur leveren wij t.z.t. gratis via de website aan.
Op de DVD ‘Schema therapy, working with modes’ worden onder andere demonstraties van uiten van boosheid bij diverse persoonlijkheidsstoornissen getoond.
Te bestellen via www.schematherapy.nl.

Cursusdetails

Kosten: € 540
Docent: Remco van der Wijngaart

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart