Workshop ‘Hanteren van boze modi’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Voor veel therapeuten zijn de meest uitdagende situaties in de klinische praktijk momenten waarop de cliënt boos is.
De cliënt is prikkelbaar en weigert steeds geïrriteerder om de oefeningen te doen die de therapeut voorstelt. Of de cliënt ontsteekt zonder duidelijke aanleiding in een woedeuitbarsting waarin alle ervaren onrecht eruit gespuwd wordt. De cliënt wordt dreigend boos, wanneer hij voelt dat de therapeut zich niet respectvol genoeg gedraagt. Soms is de agressie en boosheid wat verhuld en gedraagt de cliënt zich neerbuigend en kleinerend.
Therapeuten kunnen heel verschillend reageren op dergelijke vormen van boosheid. Sommige therapeuten vinden boosheid zo lastig dat ze bij voorbaat proberen te vermijden dat de cliënt ontevreden, geïrriteerd of boos zou kunnen worden. Boze cliënten kunnen echter ook gevoelens oproepen van angst, tekortschieten of falen bij de therapeut, waardoor de therapeut zich angstig en onzeker voelt of misschien zelf boos wordt.

Cursusinhoud

In deze cursus leren de cursisten op de eerste plaats om goed te differentiëren tussen de verschillende vormen van boosheid. De leidende vraag daarbij is “vanuit welke modus toont de cliënt de boosheid?”. De cursisten zullen in twee dagen leren om boze modi beter te hanteren met gebruik van specifieke methoden en technieken. Doelstelling van de cursus is dat aan het eind van de twee dagen cursisten beter in staat zijn met boosheid in de therapeutische relatie om te gaan.
Met die doelstelling heeft de cursus een afwisselend en levendig karakter; korte inleidingen worden afgewisseld met demonstraties middels rollenspellen of dvd-fragmenten om vervolgens zelf te oefenen met de getoonde methoden en technieken in kleine groepjes.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:
– Boze Beschermer, Pest&Aanval modus, Zelfverheerlijker,
Boze Kind modus, Razende Kind modus, Boze Straffende
Ouder en Gezonde Volwassen boosheid
– Empathische confrontatie, grenzen stellen, imaginaire
rescripting, meerstoelen techniek, therapeutische relatie

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus schematherapie basis van 25 uur vereist.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):
– ISST
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– Register Vaktherapeutische Beroepen

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus kun je de literatuur over verschillende boze modi (uit de vorige cursussen) nog eens herhalen. Dus literatuur over Boze Kind, Razende Kind, Boze Beschermer, Pest&Aanval, Zelfverheerlijker, Boze Straffende Ouder en Boze Gezonde Volwassen. De rest van de literatuur leveren wij t.z.t. gratis via de website aan.
Op de DVD ‘Schema therapy, working with modes’ worden onder andere demonstraties van uiten van boosheid bij diverse persoonlijkheidsstoornissen getoond.
Te bestellen via www.schematherapy.nl.

Cursusdetails

Kosten: € 540
Docent: Remco van der Wijngaart

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen