Workshop ‘Jongeren met gedragsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Informatie over de inhoud van de workshop:

Het werken met jongeren met gedragsproblemen stelt ons voor allerlei uitdagingen. Zo hebben deze jongeren over het algemeen weinig intrinsieke motivatie voor verandering of behandeling. Het probleemgedrag, zoals opstandig en agressief gedrag, roept ook allerlei schema’s en modi bij onszelf op. Het is moeilijk om het Kwetsbare kind achter dit gedrag te blijven zien en een effectief evenwicht te vinden tussen begrenzen en het adresseren van de behoefte aan verbondenheid en acceptatie. Tot slot heb je als behandelaar ook nog te maken met het systeem, waar complexe interactiepatronen spelen en modiclashes en modicollusies de gedragsproblemen in stand houden of vergroten.

In deze verdiepende workshop komen bovenstaande uitdagingen aan bod en worden richtlijnen en behandelstrategieën (zowel gericht op de individuele jongere als op het systeem) besproken en geoefend.

Doelen :

 • Kennisvergroting: Verdiepen van de kennis over schemamodi in relatie tot gedragsproblemen en sociale (gezins)interacties.
 • Observatievaardigheden: Het onderscheiden van verschillende opstandige en afwerende modi van jongeren; Leren herkennen van eigen reacties/modi hierop en de invloed daarvan op de kwaliteit van de limited reparenting; Het leren herkennen van interacties tussen modi van verschillende gezins-/systeemleden met betrekking tot het ontstaan/ in stand houden van de gedragsproblemen van de jongere.
 • Therapievaardigheden: Het werken met opstandige en afwerende modi van de jongere; Het werken met modi interacties in het systeem.
 • Het herkennen van eigen schema’s en modi in het werken met deze doelgroep en analyseren van de interactie tussen eigen schema’s en modi en die van de jongere (en/of systeem).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Vertaling van gedragsproblemen naar modi/ coping met schema’s
 • Modi die zich anders presenteren bij jongeren dan bij volwassenen
 • Limited reparenting, werken met moduskaarten voor jongeren
 • Betrekken van ouders/gezin/breder systeem en het modusinteractiemodel
 • Schema coaching van sociaal netwerk (inclusief evt. andere hulpverleners)
 • Specifieke vragen waarop wordt ingegaan:
   • Hoe ga ik om met loyaliteitsproblematiek van de jongere naar zijn/haar ouders?
   • Hoe maak ik onderscheid tussen een ongedisciplineerd/impulsief kindmodus en een boze beschermer bij een jongere met opstandig gedrag?
   • Wanneer moet ik empathische confrontatie gaan vervangen door limit setting bij een afwerende modus van een jongere
   • Hoe kan ik een empathische confrontatie doen bij een disfunctionele modus van een ouder
   • Eigen schema’s en modi en interactie met schema’s en modi van de jongere (en/of systeem)
   •  

Werkvormen

Na een theoretische inleiding wordt gewerkt met casuïstiek van docent en deelnemers, discussie, demonstraties (live en video) en oefeningen in subgroepen. In 2-daagse workshop: Op dag 1 meer gericht op de jongere en op dag 2 meer op systeem, eigen schema’s en modi komen in beide dagen aan bod.

Vooropleiding

Voor deelname aan de deze cursus is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in zowel de effectiviteit als de werkingsmechanismen van schematherapie met jongeren met gedragsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd om externaliserende gedragsproblemen (bij eigen casuïstiek) te conceptualiseren in termen van modi en deze te vertalen naar onderliggende basisbehoeften (en dus passende interventies)
 • Heeft de deelnemer geleerd tussen verschillende vormen van boosheid (d.w.z. verschillende modi die boosheid vertonen) te differentiëren en zijn/haar interventies hierop aan te passen, passend bij de ontwikkelingsfase van de jongere
 • Heeft de deelnemer geleerd schematherapeutische technieken toe te passen op gezinnen / ouders van de jongere met externaliserende gedragsproblemen en een schematherapeutisch (netwerk-)signaleringsplan te maken
 • Heeft de deelnemer geleerd om te gaan met sterke weerstand van de client, opstandig en/of agressief gedrag, en daarbij ook de eigen schema’s en modi die hierdoor worden getriggerd te hanteren
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van schematherapeutische technieken en principes in de praktijk met jongeren

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 
  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een aanvullende opdracht. Dat kan ofwel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de schematherapie bij een cliënt met externaliserende gedragsproblemen ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de schematherapeutische behandeling van zo’n cliënt (en evt. het gezin). Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.
 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?
  Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de technieken in de oefeningen.
 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?
  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de schematherapeutische behandeling van zo’n cliënt. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur. 

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn in aanvraag:

 • Vereniging voor Schematherapie: nascholing
 • VGCt: nascholing
 • FGzP: herregistratie KP
 • NIP of NVO
 • Register Vaktherapie
 • NVvP: Accreditatie wordt aangevraagd op verzoek

Cursusdetails

De kosten voor de workshop bedragen € 540,- inclusief literatuur en lunch. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de workshop.
Docent: Dr. Marjolein van Wijk-Herbrink
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart