Workshop ‘Meerstoelentechniek’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Het is bekend dat de stoelentechniek een belangrijk werkzaam element is binnen schematherapie, omdat het de schema’s verandert op belevingsniveau. In de praktijk blijkt het echter vaak toch moeilijk om deze techniek toe te passen. Sommige therapeuten voelen zich onervaren in het toepassen van deze techniek, omdat het niet hun gebruikelijke manier van werken is. Daarnaast zijn er in de praktijk diverse uitdagende situaties die nog niet behandeld zijn in eerdere cursussen. Zo kan de coping modus of de oudermodus zo sterk zijn dat de therapeut zich machteloos voelt en de techniek niet lijkt te werken. Cursisten geven nogal eens aan dat ze een duidelijke straffende ouder veel makkelijker wegsturen dan een schuldinducerende ouder of een veeleisende ouder. Zij kunnen bijvoorbeeld niet altijd de goede tegenwerpingen bedenken, omdat ze die modi zelf ook een beetje hebben.
Verder kunnen modi snel wisselen en weet de therapeut niet meer met welke modus hij te maken heeft.

Cursusinhoud

Deze workshop heeft als doel de deelnemers handvatten te bieden om het werken met stoelen effectiever te maken bij deze uitdagende situaties. Er zal ook aandacht zijn voor de variaties in het gebruik van stoelen die nog niet, of nauwelijks, aan bod zijn gekomen in eerdere cursussen. Gedurende de workshop wordt gebruikt gemaakt van recent ontwikkeld lesmateriaal specifiek gericht op oefeningen met de twee- of meerstoelentechniek, gebaseerd op de meest recente inzichten en ervaringen.
Verder zullen ook specialistische toepassingsgebieden besproken worden zoals stoelentechniek bij overcompenserende copingmodi, probleemsituaties bij de schuldinducerende of veeleisende oudermodus, en variaties in het gebruik van de meerstoelentechniek om het kwetsbare kind te bereiken. Tenslotte zullen ook andere specialistische toepassingsgebieden worden besproken, zoals het gebruik van de meerstoelentechniek in de behandeling van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen.

Vanaf 2018 bestaat deze workshop uit 2 dagen. Cursisten worden actief aangemoedigd om tussen deze 2 dagen zoveel mogelijk ervaring op te doen met de twee- of meerstoelentechniek. In dag 2 zal er ruimte zijn voor het bespreken en oefenen met ervaringen uit de praktijk.

Vooropleiding

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde cursus schematherapie basis van 25 uur vereist.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):
– ISST
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– Register Vaktherapeutische Beroepen

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de cursus kun je de literatuur over meerstoelentechniek uit de vorige cursussen nog eens herhalen. De rest van de literatuur leveren wij gratis via de website aan.
Op de DVD ‘Fine Tuning Chair Work’ worden allerlei toepassingen van stoelentechnieken gedemonstreerd. In 34 scenes worden zowel de basistechnieken als uitdagende situaties gedemonstreerd. Daarnaast wordt ook getoond hoe de stoelentechniek toegepast kan worden op andere gebieden zoals bij CGt of verslaving.
Christopher Hayes & Remco van der Wijngaart
Te bestellen via www.schematherapy.nl

Cursusdetails

Kosten: € 525
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen