Workshop ‘Narcistische PersoonlijkheidsStoornis’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Narcisme is in onze samenleving wijdverbreid, maar mensen met narcistische problematiek hebben niet zo vaak een hulpvraag. Pas als hun wereld volledig lijkt in te storten door een echtscheiding of ontslag, komen deze mensen in de knel en vragen zij om hulp of worden zij door anderen gestuurd om zich te laten helpen. De behandeling wordt bemoeilijkt door het egocentrische en arrogante gedrag waar narcisten om bekend staan, alsmede de woedebuien, die optreden als de patiënt zich tekortgedaan of gefrustreerd voelt. Hierdoor eindigen veel behandelingen voortijdig, al dan niet door toedoen van de therapeut.

Veel vormen van persoonlijkheidsproblematiek (met name BPS en cluster C) kunnen effectief worden behandeld met schematherapie. Het onderzoek naar schematherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornis staat nog in de kinderschoenen, maar eerste resultaten zijn gunstig (Bamelis et al., 2014).

LEERDOELEN

De dynamiek van narcisme goed begrijpen en een casusconceptualisatie maken
In deze workshop zal een modimodel voor narcisme worden toegelicht dat door Young et. al. (2005) en Arntz en Jacob (2012) is ontwikkeld. Wat zijn veel voorkomende schema’s, coping stijlen en modi bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis? Wat zijn gangbare opvoedingsstijlen van ouders van narcisten in de dop?

Valkuilen in het hanteren van de therapeutische relatie herkennen en hanteren
De leidraad voor de behandeling is de vraag “Wie denk je wel dat je bent!”. Dit motto slaat zowel op het gedrag van de patiënt, die neigt de therapeut te kleineren en te domineren, als op het gedrag van de therapeut die zich gaat ergeren aan het veeleisende en manipulatieve gedrag van de patiënt. Welke schema’s van de therapeut spelen hierbij mogelijk een rol? Hoe kun je deze dynamiek hanteren in de therapeutische relatie (limited reparenting, empathische confrontatie en grenzen stellen)?

Technieken toepassen die de schema’s en modi te veranderen
Om het kwetsbare eenzame kind te bereiken zijn cognitieve technieken alleen ontoereikend, omdat de patiënt deze kwetsbare kant veelal ontkent. Via experiëntiële technieken lukt dat veel beter, maar hoe krijg je de patiënt zover dat hij dat wil proberen?

WERKVORMEN

Theoretische inleiding, demonstraties door docenten en DVD en oefenen in tweetallen.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.

LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in de effectiviteit van schematherapie bij narcisme
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden van schematherapie, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd narcisme te conceptualiseren in termen van basisbehoeften, schema’s en modi.
 • Heeft de deelnemer geleerd een behandelplan op te zetten voor de narcistische client met daarin aandacht voor de duur, de structuur en fasering van de behandeling.
 • Heeft de deelnemer kennis en vaardigheden opgedaan hoe enkele van de kenmerkende interventies in schematherapie toe te passen in de behandeling van narcisme, zoals empathische confrontatie, imaginaire rescripting en de stoelentechniek.
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van schematherapie als behandeling van narcistische clienten.

TOETSINGSVORMEN

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 

  Gedurende de workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen permanent feedback.

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

  Zowel de overige deelnemers als de docent geven opbouwende feedback op zowel het hanteren van de concepten uit de schematherapie, het hanteren van de therapeutische relatie als ook het toepassen van de specifieke technieken die op deze dag besproken worden.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

  De cursist is geslaagd als hij/zij gedurende de dag voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een aanvullende opdracht. Dat kan ofwel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de schematherapie bij een depressieve client ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de schematherapeutische behandeling van een depressieve client. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur. 

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • VGCt: als nascholing herregistratie
 • FGzPt: herregistratie KP
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • VST

DOCENT 

 • Drs. R. van der Wijngaart (Remco)

LITERATUUR

Behary, W. (2009).  Waarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen.  Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Zeigler-Hill, V., Green, B.A., Arnau, R.C., Sisemore, T.B., & Myers, E.M. (2011). Trouble ahead, trouble behind: Narcissism and early maladaptive schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 96-103.

Bamelis, L. L. M., Evers, M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 305-322.

Cramer, P. (2011). Young adult narcissism: A 20 year longitudinal study of the contribution of parenting styles, preschool precursors of narcissism, and denial. Journal of Research in Personality, 45, 19–28. 

Sines, J., Waller, G., Meyer, C., & Wigley, L. (2008). Core beliefs and narcissistic characteristics among eating-disordered and non-clinical women. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 81, 121–129.

Het boek van Young is waarschijnlijk al in uw bezit. De artikelen leveren wij gratis via de website aan.

CURSUSDETAILS

Kosten: € 260 (incl. lunch)
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart