Workshop ‘Narcistische PersoonlijkheidsStoornis’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Narcisme is in onze samenleving wijdverbreid, maar mensen met narcistische problematiek hebben niet zo vaak een hulpvraag. Pas als hun wereld volledig lijkt in te storten door een echtscheiding of ontslag, komen deze mensen in de knel en vragen zij om hulp of worden zij door anderen gestuurd om zich te laten helpen. De behandeling wordt bemoeilijkt door het egocentrische en arrogante gedrag waar narcisten om bekend staan, alsmede de woedebuien, die optreden als de patiënt zich tekortgedaan of gefrustreerd voelt. Hierdoor eindigen veel behandelingen voortijdig, al dan niet door toedoen van de therapeut.

Veel vormen van persoonlijkheidsproblematiek (met name BPS en cluster C) kunnen effectief worden behandeld met schematherapie. Het onderzoek naar schematherapie bij narcistische persoonlijkheidsstoornis staat nog in de kinderschoenen, maar eerste resultaten zijn gunstig (Bamelis et al., 2014).

LEERDOELEN

De dynamiek van narcisme goed begrijpen en een casusconceptualisatie maken
In deze workshop zal een modimodel voor narcisme worden toegelicht dat door Young et. al. (2005) en Arntz en Jacob (2012) is ontwikkeld. Wat zijn veel voorkomende schema’s, coping stijlen en modi bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis? Wat zijn gangbare opvoedingsstijlen van ouders van narcisten in de dop?

Valkuilen in het hanteren van de therapeutische relatie herkennen en hanteren
De leidraad voor de behandeling is de vraag “Wie denk je wel dat je bent!”. Dit motto slaat zowel op het gedrag van de patiënt, die neigt de therapeut te kleineren en te domineren, als op het gedrag van de therapeut die zich gaat ergeren aan het veeleisende en manipulatieve gedrag van de patiënt. Welke schema’s van de therapeut spelen hierbij mogelijk een rol? Hoe kun je deze dynamiek hanteren in de therapeutische relatie (limited reparenting, empathische confrontatie en grenzen stellen)?

Technieken toepassen die de schema’s en modi te veranderen
Om het kwetsbare eenzame kind te bereiken zijn cognitieve technieken alleen ontoereikend, omdat de patiënt deze kwetsbare kant veelal ontkent. Via experiëntiële technieken lukt dat veel beter, maar hoe krijg je de patiënt zover dat hij dat wil proberen?

WERKVORMEN

Theoretische inleiding, demonstraties door docenten en DVD en oefenen in tweetallen.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

  • ISST
  • VGCt: als nascholing herregistratie
  • FGzPt: herregistratie KP
  • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENT 

  • Drs. R. van der Wijngaart (Remco)

LITERATUUR

Behary, W. (2009).  Waarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen.  Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Zeigler-Hill, V., Green, B.A., Arnau, R.C., Sisemore, T.B., & Myers, E.M. (2011). Trouble ahead, trouble behind: Narcissism and early maladaptive schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42, 96-103.

Bamelis, L. L. M., Evers, M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 305-322.

Cramer, P. (2011). Young adult narcissism: A 20 year longitudinal study of the contribution of parenting styles, preschool precursors of narcissism, and denial. Journal of Research in Personality, 45, 19–28. 

Sines, J., Waller, G., Meyer, C., & Wigley, L. (2008). Core beliefs and narcissistic characteristics among eating-disordered and non-clinical women. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 81, 121–129.

Het boek van Young is waarschijnlijk al in uw bezit. De artikelen leveren wij gratis via de website aan.

CURSUSDETAILS

Kosten: € 250 (incl. lunch)
Docent: Remco van der Wijngaart
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen