Workshop ‘Opfriscursus supervisoren’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Doelgroep

Supervisoren schematherapie, geregistreerd bij de VSt, die behoefte hebben aan het opfrissen de methode en van technieken. En daardoor een meer up-to-date supervisor kunnen worden.

Leerdoelen

Tijdens de tweedaagse supervisorencursus schematherapie wordt er geregeld door aanstaande supervisoren schematherapie aangegeven dat zij graag een ‘booster’ zouden willen krijgen t.a.v. datgene wat heden ten dage met name in de basiscursus en vervolgcursus schematherapie wordt onderwezen. Om vervolgens beter te kunnen aansluiten bij supervisanten in de junior fase en de senior fase van de opleiding tot schematherapeut VSt.

Deze workshopdag, uitsluitend voor reeds geregistreerde supervisoren, staat dan ook in het teken van het opfrissen van de theorie, fase van casusconceptualisatie, aspecten van limited reparenting, methodisch-technische aspecten van diverse experiëntiële interventies, fasen en evaluatie-criteria. Naast het opfrissen zullen ook enige recente ontwikkelingen aan bod komen.

Werkwijze

Een groot deel van de dag zal er een plenaire presentatie zijn door de docenten over hetgeen tegenwoordig in de basiscursus en vervolgcursus schematherapie aan schematherapeuten in opleiding geleerd wordt. Er zal ook enkele malen in groepjes gewerkt worden om de theorie te oefenen en/of integreren.

Verzoek aan cursisten om een eigen modusmodel (op papier) mee te nemen om in groepjes te bekijken. Deelnemers kunnen voorafgaand aan de dag bij de docenten verzoeken indienen t.a.v. de op te frissen onderwerpen en specifieke vragen stellen.

Docenten

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn in aanvraag:
– VGCt: als nascholing herregistratie
– FGzPt: herregistratie KP
– VSt

Data, kosten en inschrijving

De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.

Literatuur (verplicht)

  • Wijngaart, van der , R. & Van Genderen, H. (2024). Schematherapie voor Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen, Behandeling van de afhankelijke, vermijdende en dwangmatige cliënten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
    * Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen in schematherapie: concepten en begrippen, 30 p.
    * Hoofdstuk 4 Van casusconceptualisatie naar behandeling, 10 p.

Literatuur (aanbevolen)

  • Hornsveld, H., Bögels, H., & Grandia, H., (2021). Casusboek Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Arntz, A., Rijkeboer, M., Chan, E. et al. Towards a Reformulated Theory Underlying Schema Therapy: Position Paper of an International Workgroup. Cogn Ther Res (2021). https://doi.org/10.1007/s10608-021-10209-5                               15 p.

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart