Workshop ‘Modusgerichte Speltherapie’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Schematherapie bij adolescenten is op dit ogenblik volop in ontwikkeling. Steeds meer hulpverleners passen schematherapie al toe bij adolescenten. Bij kinderen is hierover nog weinig bekend. Dat is jammer, want schema’s en modi ontstaan al vroeg in de ontwikkeling. Daarnaast spelen kinderen in hun spel vaak schema’s en modi uit. Spel is immers een natuurlijk middel van kinderen om zich te uiten.

In het spel komen vaak gebeurtenissen, die schema’s en modi gevormd hebben tot uiting, zonder dat het kind zich hiervan bewust is. Niet vervulde behoeften (die vaak niet onder woorden te brengen zijn) worden zichtbaar in het spel en kunnen via spel alsnog vervuld worden. Daarnaast zien we in het spel de verschillende modi van het kind terug en kan het zich vereenzelvigen met verschillende modi om zo tot verwerking van gebeurtenissen te komen.

Schematherapie gebruikt het spel van het kind om met de verschillende modi te experimenteren en bepaalde patronen te veranderen. In de modusgerichte speltherapie is de therapeut actief gericht op het contact maken het kwetsbare kind in het kind zelf. Het biedt alternatieven voor disfunctionele copingmodi en versterkt de gezonde kanten in het kind. De technieken van de schematherapie worden op spelniveau gebruikt (limited reparenting, imaginatie met rescripting, experimenteren met verschillende modi).

Cursusinhoud

  • Zicht krijgen op behoeften, schema’s en modi van het kind in het spel.
  • Gebruik maken van verschillende ingangspoorten: vrije spel, spel in verhalen, verhalen.
  • Toepassing van de verschillende schematherapeutische technieken binnen het spel en verhalen.

Het accent ligt op het aanleren van vaardigheden rondom bovenstaande. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen (deelnemers wordt gevraagd om ook materiaal zoals diertjes, poppetjes, etc.) mee te brengen.

Doelgroep

De workshop richt zich op vaktherapeuten (FRB) en andere hulpverleners, die al enige ervaring met speltherapie hebben en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden met schematherapeutische, wat meer directieve technieken.

Voor deelname aan de workshop ‘Modusgerichte Speltherapie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor adolescenten’ van 25 uur vereist.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

  • ISST
  • VGCt: als nascholing herregistratie
  • FGzPt: herregistratie KP
  • Register Vaktherapeutische Beroepen
  • NVO

Cursusdetails

Kosten: € 260 (incl. lunch)
Docent: Mieke Boots
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Hannie van Genderen