Workshop ‘Modusgerichte Speltherapie’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Schematherapie bij adolescenten is op dit ogenblik volop in ontwikkeling. Steeds meer hulpverleners passen schematherapie al toe bij adolescenten. Bij kinderen is hierover nog weinig bekend. Dat is jammer, want schema’s en modi ontstaan al vroeg in de ontwikkeling. Daarnaast spelen kinderen in hun spel vaak schema’s en modi uit. Spel is immers een natuurlijk middel van kinderen om zich te uiten.

In het spel komen vaak gebeurtenissen, die schema’s en modi gevormd hebben tot uiting, zonder dat het kind zich hiervan bewust is. Niet vervulde behoeften (die vaak niet onder woorden te brengen zijn) worden zichtbaar in het spel en kunnen via spel alsnog vervuld worden. Daarnaast zien we in het spel de verschillende modi van het kind terug en kan het zich vereenzelvigen met verschillende modi om zo tot verwerking van gebeurtenissen te komen.

Schematherapie gebruikt het spel van het kind om met de verschillende modi te experimenteren en bepaalde patronen te veranderen. In de modusgerichte speltherapie is de therapeut actief gericht op het contact maken het kwetsbare kind in het kind zelf. Het biedt alternatieven voor disfunctionele copingmodi en versterkt de gezonde kanten in het kind. De technieken van de schematherapie worden op spelniveau gebruikt (limited reparenting, imaginatie met rescripting, experimenteren met verschillende modi).

Cursusinhoud

 • Zicht krijgen op behoeften, schema’s en modi van het kind in het spel.
 • Gebruik maken van verschillende ingangspoorten: vrije spel, spel in verhalen, verhalen.
 • Toepassing van de verschillende schematherapeutische technieken binnen het spel en verhalen.

Het accent ligt op het aanleren van vaardigheden rondom bovenstaande. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei materialen (deelnemers wordt gevraagd om ook materiaal zoals diertjes, poppetjes, etc.) mee te brengen.

Doelgroep

De workshop richt zich op vaktherapeuten (FRB) en andere hulpverleners, die al enige ervaring met speltherapie hebben en hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden met schematherapeutische, wat meer directieve technieken.

Voor deelname aan de workshop ‘Modusgerichte Speltherapie’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ of ‘Schematherapie Basis voor adolescenten’ van 25 uur vereist.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in de effectiviteit van speltherapie en schematherapie bij kinderen
 • Zijn de reeds bestaande kennis en vaardigheden, opgedaan in de eerdere trainingen, opgefrist
 • Heeft de deelnemer geleerd om modi te identificeren en onvervulde basisbehoeften te ontdekken op basis van vrij spel en verhalenmethoden
 • Heeft de deelnemer geleerd om schemagerichte behandeltechnieken (limited reparenting, rescripting, interview) toe te passen in spel
 • Heeft de deelnemer geleerd te werken met het schematherapiespel
 • Heeft de deelnemer meer zelfvertrouwen leren opbouwen voor het zelfstandig toepassen van schematherapeutische technieken en principes in de praktijk met kinderen

Toetsingsvormen

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst? 
  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een aanvullende opdracht. Dat kan ofwel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de schemagerichte technieken in spel ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van een schemagerichte behandeling met spel. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.
 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?
  Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de technieken in de oefeningen.
 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?
  De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de oefeningen.
  Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de oefeningen kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client ofwel het opsturen een schriftelijke beschrijving van de schematherapeutische behandeling van zo’n cliënt. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

Uren studiebelasting

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.

Accreditatie

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • VGCt: als nascholing herregistratie
 • FGzPt: herregistratie KP
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVO

Cursusdetails

Kosten: € 260 (incl. lunch)
Docent: Mieke Boots
Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Remco van der Wijngaart