Schematherapie voor Partnerrelaties (4 dagen)

Zie agenda voor de cursusdata, locaties en het inschrijfformulier.

Zowel in de ambulante- als in klinische hulpverlening wordt schematherapie doorgaans individueel en/of in groep aangeboden.
Maar ook in andere settingen, zoals partnerrelatie- en gezinstherapie, kan het inzetten van schematherapie een meerwaarde hebben. Dit is zowel mogelijk in een partnerrelatie waarbij een van de partners of beide partners een persoonlijkheidsstoornis heeft.
Een partnerrelatie betreft immers een ‘interpersoonlijke ontmoeting’ tussen de individuele schema’s en onderliggende basisbehoeften van beide partners. Het ervaren van voldoende veiligheid, verbinding en autonomie draagt dan ook niet alleen bij aan de totstandkoming, maar ook aan de positieve ontwikkeling van een relatie.
Maar helaas, relaties ontwikkelen zich lang niet altijd volgens het initiële droomscenario. Als de basisbehoeften binnen een intieme relatie onvervuld blijven, worden oude schema’s en coping strategieën en modi opnieuw ‘getriggerd’. Op dat moment kunnen partners ongewild terecht komen in een kluwen van complexe interacties.
Daarom ligt ook binnen ST-C (Schema Therapy for Couples) de focus op het valideren en vervullen van basisbehoeften. Hiertoe kan de schematherapeut met ST-C gebruik maken van wat we ‘parallelle schematherapie’ noemen, dat wil zeggen het op een flexibele, al dan niet alternerende, wijze gebruik maken van zowel individuele als gemeenschappelijke sessies. Deze benadering vergt echter een specifieke therapeutische vaardigheid die we ‘gebalanceerde partijdigheid’ noemen.
Naast deze specifieke vaardigheden integreert ST-C cognitieve, experiëntiële en gedragsmatige technieken vanuit ‘limited reparenting’, gericht op iedere partner afzonderlijk én beide partners samen.

Belangrijke doelstellingen van ST-PA (Schematherapie voor Partnerrelaties:

 • Het leren herkennen van de coping stijlen en de onderliggende boodschappen die de schema’s en modi bij elke partner ‘triggeren’.
 • Het leren herkennen en vervullen van zowel de eigen basisbehoeften als die van de partner.
 • De gewenste uitkomstmaat is niet per se de instandhouding van de partnerrelatie, maar wel het herstel van fundamentele basisbehoeften.

INHOUD VAN DE CURSUS

Deze 4-daagse cursus omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Het in kaart brengen van een interactionele ‘moduscirkel’.
 • Het leren uitbalanceren: De wisselwerking tussen individuele schema’s, copingstrategieën en modi en hun relationele effecten.
 • Het gebruik van perspectievenwisseling voor het hanteren van uiteenlopende coping modi (bijvoorbeeld strijd en terugtrekken)
 • Het hanteren van ‘gebalanceerde partijdigheid’ en ‘parallelle’ schematherapie.
 • Het leren inzetten van schematherapeutische technieken in functie van partnerrelatietherapie (o.m. gemeenschappelijke imaginatie-oefeningen en stoelentechnieken).
 • Specifieke technieken bij internaliserende en externaliserende problematiek.
 • Complexe problematiek: Omgaan met moeilijke situaties.

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met partnerrelatie waarbij een van de partners of beide partners een persoonlijkheidsstoornis heeft en die al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan deze cursus is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn aangevraagd:

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP: 25 accreditatiepunten
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek

DOCENT

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Zie agenda voor de cursusdata, locaties en het inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Roediger, E., Stevens, B., Brockman, R. (2018)
  Contextual Schematherapy. An integrative approach to personality disorders, emotional dysregulation & interpersonal functioning
  Oakland (CA), New Harbinger Publications, inc.
 • Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., & Stevens, B. (2015)
  Schematherapy with couples
  New York, NY: Wiley
 • Schobre, P. (2021)
  De onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied. Schematherapie bij een partnerrelatie
  In: Hornsveld, H., Bögels, H., Grandia, H. (2021). Casusboek Schematherapie. 21 Voorbeelden uit de praktijk. (Verwachte verschijningsdatum: juli 2021)

PROGRAMMA:

DAG 1:

 • Een inleiding op ST-C: méér dan oude wijn in nieuwe zakken.
 • De evolutie van een partnerrelatie: wederzijdse perspectieven en wensen tot verandering.
 • Op weg naar verandering: een stappenplan.
 • Psycho-educatie: de link tussen actuele coping en onderliggende basisbehoeften.
 • Introductie van de ‘Moduscirkel:’ de relationele betekenis van ‘Modi’.
 • Het onderscheid tussen ‘frontstage’ versus ‘backstage’ en de kracht van perspectievenwisselingen.
 • Het onderbreken van de ‘Moduscirkel’: Uitdagingen en aandachtspunten.
DAG 2:

 • Het onderbreken van de ‘Moduscirkel: verder aan de slag.
 • Communicatie: Focus op de diepere lagen.
 • Het inzetten en gebruiken van experiëntiële technieken binnen de partnerrelatie.
 • De ‘Gezonde Volwassene’ verstevigen
 • Communicatie: het bevorderen van ‘verbindingstaal’.
 • Het inzetten van huiswerkopdrachten.
DAG 3:

 • Externaliserende problematiek: toegang krijgen tot de kwetsbare kant.
 • Internaliserende problematiek: versterking van de autonomie.
 • Bijzondere problemen in een partnerrelatie: enkele basisregels.
 • ‘Meervoudige partijdigheid’ versus ‘Gewogen partijdigheid’.
 • Alterneren tussen individuele ST en ST-C: onbegonnen werk of een krachtige tool?
 • De impact en betekenis van affaires.
 • De kracht van verontschuldigen: louter woorden of meer?
 • Als scheiding onvermijdelijk wordt.
DAG 4:

 • Integratie van het model o.b.v. casuïstiek.
 • Integratieve praktijktoets.

Hannie van Genderen