Drs. Pancras van den Bos

Pancras van den Bos
Pancras van den Bos is werkzaam als klinisch psycholoog/psychotherapeut en supervisor, leertherapeut en opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie in vrijgevestigde praktijk Cerno in Nijmegen. Daarnaast werkt hij als interim klinisch psycholoog op diverse plekken in de GGZ. Hij werkt met schematherapie bij volwassenen met cluster B en C persoonlijkheidsproblematiek als individueel en groepstherapeut. 
Hij is supervisor van de Vereniging voor Schematherapie (VSt) en van de International Society of Schema Therapy (ISST). Daarnaast is hij supervisor/leertherapeut cognitieve gedragstherapie (VGCt).
Pancras is enkele jaren docent psychodiagnostiek in GZ- en KP-opleidingen geweest en heeft een basiscursus cognitieve gedragstherapie (deels) in het buitenland gegeven. Vanaf 2019 geeft hij onderwijs in schematherapie. Hij is in de schematherapie opgeleid door onder andere M. Nadort, H. van Genderen en R. van der Wijngaart.
Pancras is sinds 2017 actief in de VSt; eerst als lid van de Registratiecommissie, daarna en tot op heden als bestuurslid met portefeuille Opleiding & Registratie.
Linkedin

Remco van der Wijngaart