Marjolein van Wijk

Marjolein van Wijk
Marjolein van Wijk-Herbrink is GZ-psycholoog en trainer/supervisor schematherapie (voor zowel de Nederlandse als de internationale vereniging voor Schematherapie). Zij werkt bij Stichting Pactum (gesloten jeugdzorg) en in een eigen praktijk voor opleiding, supervisie en implementatie van schematherapie.
In 2011 is zij gestart met schematherapie bij jongeren met gedragsproblemen en in 2014 is zij hier wetenschappelijk onderzoek naar gaan doen. In 2018 is zij hierop gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Zij implementeert schematherapie in verschillende settings, onder meer door behandelteams te trainen en coachen in het creëren van een schematherapeutisch behandelklimaat.
Tot slot beheert zij binnen het bestuur van de Vereniging voor Schematherapie de portefeuille Wetenschap en Kwaliteit.


Linkedin

Hannie van Genderen