Schematherapie voor Cluster B (25 uur)

Zie agenda voor de cursusdata, locaties, het inschrijfformulier en een printversie van deze pagina.

SCHEMATHERAPIE VOOR CLUSTER B

Cliënten met cluster B problematiek zijn lang niet altijd zo eenvoudig te beschrijven in een van de modellen die in de basiscursus uitgelegd zijn. Schematherapie bij borderline cliënten is in de praktijk veel complexer doordat er veel onderlinge verschillen zijn, die mede tot uiting komen in verschillende copingstrategieën en niet zelden is er sprake van veel comorbiditeit. Met name narcistische en antisociale trekken maken de behandeling van een Borderline cliënt in de praktijk lastig. Maar ook sterke ontwijkende of afhankelijke trekken of hardnekkige somatische klachten, maakt het herkennen en behandelen van een borderline cliënt gecompliceerd.
Cliënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vragen om een andere benadering dan cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zij hebben veelal andere tekorten in de opvoeding en roepen bij veel therapeuten meer negatieve gevoelens op door hun overcompenserende copingstrategieën.
Ook bij deze stoornis is vaak sprake van comorbiditeit, die de behandeling compliceert. In deze vervolgcursus zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Formuleren van individuele modusmodellen voor patiënten met een complexe cluster B persoonlijkheidsstoornis.
 • Herkennen wanneer welke modus actief is en koppelen aan de basisbehoeften
 • De focus van de behandeling in verschillende fasen van therapie
 • Toepassen van schematherapeutische technieken bij typische cluster B modi
 • Begrenzen en confronteren van patiënten met overcompenserende copingstrategieën
 • Motiveren en activeren van cliënten met veel ontwijkende en afhankelijke trekken
 • Contact maken met het Kwetsbare Kind bij cliënten die zeggen die kant niet te (her)kennen

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die al enige ervaring hebben opgedaan met schematherapie (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie Gevorderd’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

 • Drs. H. van Genderen (Hannie)
 • Drs. R. van der Wijngaart (Remco)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- (incl. reader en lunch). U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Zie agenda voor de cursusdata, locaties, het inschrijfformulier en een printversie van deze pagina.

LITERATUUR

  volgt….

PROGRAMMA:

Dag 1:   Modusmodel en start behandeling

 • Casusconceptualisatie en diagnostiek
 • Individuele modusmodellen voor patiënten met een complexe cluster B persoonlijkheidsstoornis maken
 • Knelpunten bij het maken van een casusconceptualisatie a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Herkennen modi bij borderline cliënt met cluster B comorbiditeit
 • Herkennen wanneer welke modus actief is en koppelen aan de basisbehoeften: afstemmen hanteren therapeutische relatie
Dag 2:   Fasen behandeling en technieken toepassen in de eerste fase

 • De focus van de behandeling in verschillende fasen van therapie
 • Toepassen experiëntiële technieken in de eerste fase
 • Begrenzen en confronteren van patiënten met overcompenserende copingstrategie
 • Motiveren en activeren van cliënten met veel ontwijkende en afhankelijke trekken
Dag 3:   Narcistische persoonlijkheidsstoornis

 • Formuleren van individuele modusmodellen voor patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Contact maken met het Kwetsbare Kind bij cliënten die zeggen die kant niet te (her)kennen
 • Hanteren therapeutische relatie bij zelfverheerlijker
 • Toepassen experiëntiële technieken in de eerste fase
 • Tweede fase van de therapie
Dag 4:   Praktijktoets en hanteren verschillende vormen van agressie

 • Praktijktoets
 • Herkennen en bewerken boze of razende kind; boze beschermer, aanval- en pest modus en roofdier
 • Versterken gezonde volwassene

Hannie van Genderen