EMDR en Imaginaire Rescripting

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

INFORMATIE OVER DE WORKSHOP

Imaginaire Rescripting (ImRs) heeft sinds enkele jaren de status van evidence based stand-alone-interventie voor de behandeling van PTSS (GGZ richtlijnen); EMDR heeft die status al langer. Beide interventies worden – op indicatie – echter ook veelvuldig toegepast bij niet-PTSS klachten. ImRs vooral in het kader van schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen; EMDR bij diverse stoornissen waarbij op grond van de casusconceptualisatie traumaverwerking geïndiceerd is (ten Broeke et al. 2022). In deze workshop worden overeenkomsten en verschillen tussen beiden methoden op een rij gezet en wordt besproken wanneer je mogelijk eerder voor EMDR kiest en wanneer voor ImRs. Het accent van de workshop ligt echter op het combineren van EMDR en ImRs binnen één behandelsessie. 

Bij het combineren van EMDR en ImRs is het doel om de sterke punten van EMDR en ImRs elkaar te laten versterken. Dit kan op verschillende manieren. Starten met EMDR bijvoorbeeld, haalt de hitte van de herinnering af (door het desensitiserend effect van oogbewegingen) en geeft de mogelijkheid om het natuurlijk beloop van de associatiereeks te onderzoeken. Vervolgen met Imaginaire Rescripting is een krachtige manier om de betekenisverandering van de betreffende herinnering te sturen (zeker als dit niet vanzelf gebeurt) en de patiënt een corrigerende ervaring te laten opdoen. Maar wanneer en hoe kun je dit het beste aanpakken? Hoe snel start je met rescripten? En wanneer pas je dan weer oogbewegingen toe? Wat zijn variaties in rescripting interweaves? Hoe ga je back-to-target? En wat kan het effect zijn op de therapeutische relatie?

Speciale aandacht zal uitgaan naar de combinatie van EMDR en ImRs bij moeizaam lopende behandelingen, zoals bij hardnekkig zelfverwijt, bij een sterke behoefte aan aandacht en erkenning en bij hardnekkige vermijding van trauma-activatie. 

Kortom: er zal veel aandacht zijn voor de praktische toepassing van EMDR in combinatie met Imaginaire Rescripting.|

Zie ook: de eendaagse workshop Traumagericht werken in Schematherapie van dezelfde docenten.

LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in zowel de effectiviteit als de werkingsmechanismen van EMDR en Imaginaire Rescripting
 • Zijn de relatieve voordelen van beide interventies bekend 
 • Heeft de deelnemer geleerd om EMDR en Imaginaire Rescripting op een verantwoorde manier te combineren 
 • Gaat de deelnemer ook daadwerkelijk met het geleerde aan de slag 
 • Heeft de deelnemer geleerd enkele van de meest voorkomende uitdagende situaties te hanteren die zich kunnen voordoen, zoals het omgaan met sterke vermijding van de cliënt, hardnekkig zelfverwijt, en sterke behoefte aan aandacht en herkenning

TOETSING

Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst?  

Gedurende deze eendaagse workshop wordt actieve inzet van de cursisten verwacht. Er wordt geoefend in groepjes van 3 met een eigen meegebrachte casus. 

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding (lezen literatuur en voorbereiden casus): maximaal 4 uur. 

DOELGROEP & VOOROPLEIDING

Therapeuten die een vervolgcursus EMDR hebben gevolgd (registratie EMDR Europe Practitioner of in opleiding daartoe). Kennis van Imaginaire Rescripting en schematherapie is wenselijk maar niet noodzakelijk.

DOCENTEN 

 • Mw. Dr. Hellen Hornsveld 
 • Mw. Drs. Hélène Bögels 

ACCREDITATIES

 • VEN
 • NVO/NIP
 • VGCt
 • FGzPt
 • VSt

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Ten Broeke, E., De Jongh, A. & Oppenheim, H., Hornsveld, H., & van Pelt, Y. (2022). Praktijkboek EMDR-therapie deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Hoofdstuk 10 Stagnaties in het verwerkingsproces en mogelijke oplossingen. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 9789043039161]
 • Driessen, A. & Hornsveld, H.K. (2019). Traumabehandeling met een combinatie van EMDR en imaginaire rescripting. PsyXpert, 1, 31-38.
 • Van der Wijngaart, R. (2020). Imaginaire rescripting, theorie en praktijk. Hoofdstuk 3 De therapeut herschrijft. Bohn Stafleu van Loghum.

Remco van der Wijngaart