Supervisorencursus

Competentiegericht supervisie geven aan schematherapie-supervisanten

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

WAT ZIJN JE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN JOUW ROL ALS SUPERVISOR SCHEMATHERAPIE?

In toenemende mate wordt zowel in de vakliteratuur als in de praktijk belang gehecht aan de rol en taken van de supervisor. Het supervisor-schap wordt inmiddels door de American Psychological Association gezien als een apart beroep, met eigen taken, verantwoordelijkheden en kerncompetenties, waarbij ook specifieke ethische richtlijnen gelden.
Per 1 mei 2016 is het voor aanstaande supervisoren van het Register Schematherapie verplicht een tweedaagse supervisorencursus te volgen.
In deze cursus wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de state-of-the-art op het gebied van supervisie geven, de taken en verantwoordelijkheden van effectief supervisor-schap en het competentiegericht superviseren van schematherapeuten.

INHOUD VAN DE CURSUS

 • verschillende fasen in supervisie
 • opstellen van een supervisor competentiegericht leerplan
 • gebruik van de Schematherapy Adherence Scale in supervisie
 • optimaliseren van het leerklimaat
 • omgaan met weerstand van supervisanten
 • leren evalueren van het supervisieproces
 • een als onvoldoende beoordeeld supervisieproces
 • ethische dilemma’s in supervisie
 • valkuilen en behoeften in supervisie

VOORWAARDE VOOR DEELNAME

 • Schematherapeuten die volgens de reglementen van het Register Schematherapie voldoen aan de eisen om als supervisor ingeschreven te worden. Let op: men kan deze cursus pas volgen wanneer men minimaal 2 jaar als senior is ingeschreven in het Register Schematherapie.
  De cursus is gericht op competentiegericht supervisiedoelen formuleren en supervisie geven. Bovendien kun je kennis maken met nieuwe werkvormen en de meest recente literatuur op het gebied van supervisie geven. Voor VGCt-supervisoren telt deelname mee in het kader van herregistratie, als nascholing op het gebied van superviseren en didactiek (verplicht per 01-07-2019: minimaal 10 punten per accreditatietermijn).
 • Deze cursus is tevens voor reeds geregistreerde supervisoren Schematherapie die zich willen bijscholen.
  De cursus is gericht op competentiegericht supervisiedoelen formuleren en supervisie geven. Bovendien kun je kennis maken met nieuwe werkvormen en de meest recente literatuur op het gebied van supervisie geven. Voor VGCt-supervisoren telt deelname mee in het kader van herregistratie, als nascholing op het gebied van superviseren en didactiek (verplicht per 01-07-2019: minimaal 10 punten per accreditatietermijn).

LEERDOELEN

De cursist is aan het einde van de cursus op de hoogte van de kerncompetenties van het beroep supervisor en is in staat om competentiegericht supervisie in schematherapie te geven.

Meer specifiek is de deelnemer aan het eind van de cursus:

 • op de hoogte van de competenties van de supervisor (APA) en supervisor Schematherapie (STSV-RS ) in verschillende fasen van supervisie
 • in staat tot het opstellen van een competentiegericht leerplan met de supervisant a.d.h.v. de STCS en de YSQ
 • in staat tot het gebruik van de Schema Therapie Competentie Schaal (STCS) in supervisie
 • vaardig in het optimaliseren van het leerklimaat
 • in staat om te gaan met weerstand of schemamodi van supervisanten
 • vaardig in het evalueren van het supervisieproces
 • in staat om te gaan met ethische dilemma’s in supervisie
 • op de hoogte van valkuilen en behoeften in supervisie

TOETSINGSVORMEN

Uiterlijk vier weken na de laatste cursusdag levert de cursist de onderstaande drie onderdelen van de eindtoets in. De docent zal de resultaten van de beoordeling van de toets binnen zes weken na aanlevering aan de cursist doorgeven.

 1. Video-opnames: twee videofragmenten van een supervisiesessie: een fragment van 5 minuten waar de cursist ontevreden over is en een fragment van 10 minuten waar de cursist tevreden over is. De docent bekijkt beide videofragmenten om de bijbehorende zelfreflectie van de cursist in de Supervisor-vragenlijst te beoordelen. Daarnaast beoordeelt de docent de Schematherapie- supervisorvaardigheden van de cursist aan de hand van het 10 minuten tevreden-videofragment. De docent maakt daarbij gebruik van STSV-RS en de leerdoelen van de cursist.
 2. De Supervisor-vragenlijst (zelfonderzoek, leerplan en evaluatie competenties) die deels vóór en deels na de cursus is ingevuld. Voeg de ingevulde STSV-RS s.v.p. als bijlage toe.
 3. Een ingevuld supervisiecontract VSt van een oefensupervisant (mag anoniem) met daarin opgenomen SMART leerdoelen voor de supervisie adhv de STCS en de YSQ.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur.

VOORBEREIDING EN BEOORDELING

Voorbereiding: Het maken van twee video-opnames van twee verschillende supervisiesessies. Op dag 2 wordt van de cursist verwacht dat deze één van deze supervisie-videofragmenten aanlevert (mag ook door het opnemen van een gespeelde supervisie met een collega als er geen supervisant is) als oefenmateriaal tijdens de cursusdag.
Verwacht wordt actieve participatie en competentiegerichte feedback geven aan medecursisten op basis van ieders leerplan.
Aan het einde van de cursus moeten cursisten als toets een nieuwe video met een self-assessment aanleveren. Mocht een cursist een onvoldoende beoordeling krijgen voor de toets, dan wordt de cursist geadviseerd een ontwikkelplan te maken en supervisie te zoeken over de nog te ontwikkelen supervisor competenties.

DOCENT(EN) (zie ook tabblad docenten)

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • De cursus is erkend door de Vereniging voor Schematherapie als Supervisorencursus Schematherapie.
 • De cursus is voor 12 punten geaccrediteerd bij de FGzPt.
 • De cursus is voor 12 punten geaccrediteerd door de VGCt: voor de herregistratie ‘supervisor VGCt’ als didactische nascholingspunten op het gebied van doceer- en/of supervisievaardigheden.

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 550,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Zie agenda voor de cursusdata, locaties, het inschrijfformulier en een printversie van deze pagina.
 • Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt bestaat de mogelijkheid (eveneens via de agenda) om op een wachtlijst geplaatst te worden.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • American Psychological Association (2015).
  Guidelines for clinical supervision in health service psychology.
  American Psychologist, 7033-46. DOI:10.1037/a0038112.
 • Ellis, M.V. (2010).
  Bridging the science and practice of clinical supervision: Some discoveries, some misconceptions.
  The Clinical Supervisor, 29,95-116. DOI: 10.1080/07325221003741910.
 • Falender, C.A., Shafranske, E.P., & Ofek, A. (2014).
  Competent clinical supervision: Emerging effective practices.
  Counselling Psychology Quarterly, 27,393-408. DOI:10.1080/09515070.2014.934785.
 • Lockwood, G., & Perris, P. (2012).
  New look at core emotional needs. In M.F. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort,
  The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy. Theory, research, and practice (pp. 41-66).
  New York: Wiley. ISBN: 978-0-470-97561-9.
 • Waller, G., & Turner, H. (2016).
  Therapist drift redux: Why well-meaning clinicians fail to deliver evidence-based therapy, and how to get back on track.
  Behaviour Research and Therapy 77, 129-137. DOI: 10.1016/j.brat.2015.12.005

Remco van der Wijngaart