Webinars

In dit webinar wordt de functie van spelen en het Vrije Kind toegelicht en wordt, gekoppeld aan de basisbehoeften en fases van de behandeling,  een aantal behandeltechnieken gedemonstreerd. Doelstelling van dit webinar is om deelnemers te inspireren om in de therapie meer aandacht te besteden aan het blije kind en niet in de laatste plaats om deze modus ook meer bij onszelf als therapeuten aanwezig te mogen laten zijn.
Kijk hier voor meer info.

Boze modi

recorded webinar

In dit webinar leren de deelnemers op de eerste plaats om goed te differentiëren tussen de verschillende vormen van boosheid. De leidende vraag daarbij is ‘Vanuit welke modus toont de cliënt de boosheid?’. Specifieke methoden en technieken worden besproken en gedemonstreerd hoe om te gaan met deze boze modi.
Deze webinar is opgenomen en kan hier worden teruggezien.

Meerstoelentechniek

recorded webinar

In dit webinar worden drie varianten van de stoelentechniek getoond die je bij online schematherapie kan inzetten: het verschuiven van positie voor de camera, het gebruik van de stoelen in de kamer van de therapeut en het gebruik van de stoelen in de kamer van de cliënt.
Deze webinar is opgenomen en kan hier worden teruggezien.

Groepsschematherapie Online

recorded webinar

In dit webinar maak je kennis met de mogelijkheden om online groepstherapie te geven. In de webinar worden diverse oefeningen gedemonstreerd met als doel om zelf praktisch aan de slag te kunnen gaan. Zo worden een verbindingsoefening, een opwarmoefening en een experientiële oefening gedemonstreerd. Verder wordt het gebruik van materialen gedemonstreerd en een oefening om een sessie af te ronden. Tevens worden tips en trucs gedeeld om online groepstherapie op te starten.
Deze webinar is opgenomen en kan hier worden teruggezien.

Imaginaire Rescripting

recorded webinar

Dit webinar is erop gericht om schematherapeuten meer te bekwamen in het toepassen van imaginaire rescripting door juist in te gaan op deze uitdagende en soms zeer moeilijke situaties. Veelvuldige demonstraties worden gegeven waardoor dit een levendige, leerzame ervaring zal worden die deelnemers in staat stelt om imaginaire rescripting vaker en effectiever toe te passen.
Kijk hier voor meer info.

De Gezonde Volwassene

recorded webinar

In dit webinar wordt ingegaan op vragen hoe de gezonde volwassene er uitziet, hoe je contact kan leggen met deze modus en hoe je de Gezonde Volwassene kunt versterken. De webinar zal een praktisch en levendig karakter hebben waarin verschillende methoden en technieken gedemonstreerd worden die de therapeut kunnen helpen dit gezonde, essentiële deel van de cliënt te versterken.
Kijk hier voor meer info.

Remco van der Wijngaart