Traumagericht werken in Schematherapie

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

INFORMATIE OVER DE WORKSHOP

Onderzoek toont aan dat er een sterke samenhang is tussen traumatische ervaringen – waaronder zeker ook emotionele verwaarlozing valt – en persoonlijkheidspathologie. Schematherapie kenmerkt zich doordat veel nadruk wordt gelegd op deze samenhang; niet alleen in de casusconceptualisatie en de psychoeducatie, maar ook in de behandelfase zijn interventies gericht op het herstellen van de gevolgen van deze ervaringen.

Uitgangspunt van deze workshop is dat schematherapie nog krachtiger en doelmatiger kan worden, wanneer nog meer nadruk gelegd wordt op het traumagericht werken. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in de EMDR-therapie waarbij het behandelen van (niet-PTSS)-trauma’s ook bij  persoonlijkheidsstoornissen steeds vaker succesvol wordt toegepast. Empirische ondersteuning voor een op traumagerichte werkwijze bij persoonlijkheidspathologie neemt toe. 

Bij het opstellen van een traumagericht behandelplan moeten voortdurend keuzes worden gemaakt, zoals de selectie van de te bewerken herinneringen, de timing, en de aard van de interventie. Bij de selectie van de herinneringen zal in deze workshop naast de affectbrug, ook de emotieroute en de opvattingenroute uit de EMDR-therapie besproken worden. Aan de hand van een papieren casus en eigen oefenmateriaal maakt men zich deze methode eigen. Wat betreft de interventie is Imaginaire Rescripting een voor de hand liggende keuze, maar ook het historisch rollenspel en EMDR zijn goed in te passen in de schematherapie. Ten slotte wordt ingegaan op moeizaam verlopende traumabehandelingen. Het werken met modi uit de schematherapie en bepaalde ‘oplossingen’ uit de EMDR-therapie zijn goed te combineren om deze moeizaam verlopende traumabehandelingen vlot te trekken.

De dag heeft daarmee een praktisch en afwisselend karakter met theoretische inleidingen, (video)demonstraties en praktijkoefeningen.

ONDERDELEN VAN DE CURSUS

 • Recente ontwikkelingen in onderzoek en theorie
 • Het geïntegreerd behandelen van PTSS en een persoonlijkheidsstoornis 
 • De opvattingenroute binnen schematherapie
 • De emotieroute en de affectbrug 
 • Het omgaan met modi tijdens traumabehandeling
 • De plaats van EMDR binnen schematherapie 

Zie ook: de eendaagse workshop EMDR en Imaginaire rescripting van dezelfde docenten. 

LEERDOELEN

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over de samenhang tussen (de behandeling van) trauma en persoonlijkheidspathologie
 • Kent de deelnemer de argumenten om sneller en vaker in te zetten op traumabehandeling
 • Leert de deelnemer te werken met het traumasensitieve model voor casusconceptualisatie uit de EMDR-therapie, met name wat betreft de emotieroute en de opvattingenroute. 
 • Heeft de deelnemer geleerd enkele van de meest voorkomende uitdagende situaties te hanteren die zich kunnen voordoen tijdens een traumabehandeling zoals schuld en schaamte, hardnekkige vermijding en sterke emoties. 

UREN STUDIEBELASTING

Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst?  

Gedurende deze eendaagse workshop wordt actieve inzet van de cursisten verwacht. Er wordt geoefend in groepjes van 3 met een eigen meegebrachte casus. 

TOETSING

Voorbereiding (lezen literatuur en voorbereiden casus): maximaal 4 uur. 

DOELGROEP

Schematherapeuten (in opleiding)

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop ‘Traumagericht werken in schematherapie‘ is een (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Vervolg’ vereist.

Een (basis-)opleiding in EMDR is wenselijk maar geen vereiste. 

DOCENTEN 

 • Mw. Dr. Hellen Hornsveld 
 • Mw. Drs. Hélène Bögels 

ACCREDITATIES

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend): 

 • VEN
 • NVO/NIP
 • VGCt
 • FGzPt
 • VSt

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 260,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • De Jongh, A. Hafkemeijer, L., Hofman,S. Hornsveld, H.  & Slotema, K. (in press) De Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met EMDR-therapie: Theorie, onderzoek en werkwijze. EMDR Magazine. #33.  
 • Ten Broeke, E., De Jongh, A. & Oppenheim, H., Hornsveld, H., & van Pelt, Y. (2022). Praktijkboek EMDR-therapie deel I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Hoofdstuk 6 Opvattingenroute. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 9789043039161]
 • Oprel, D. (2021). Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek als er ook sprake is van PTSS. In: Casusboek schematherapie. Hornsveld, Bögels en Grandia (red), BSL, Houten
 • Hummel, L.  en Driessen, A (2021). Schematherapie en EMDR: een combinatiebehandeling bij een cliënte met borderline-persoonlijkheidsstoornis. In: Casusboek schematherapie. Hornsveld, Bögels en Grandia (red), BSL, Houten. 

Remco van der Wijngaart