Ouders met jonge kinderen (0-5 jaar)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

INLEIDING

De realiteit van het krijgen van een baby komt vaak niet overeen met het geïdealiseerde beeld. Het krijgen van een kindje kenmerkt een stressvolle periode vol veranderingen en ambivalente gevoelens. Het is een periode waarin wij extra kwetsbaar zijn in het vermogen om te mentaliseren en waarbij negatieve vroege hechtingsrelaties getriggerd kunnen worden. De komst van een baby doet een groot beroep op het mentaliserend vermogen. Vanuit schematherapie termen is het mentaliserend vermogen het beste te beschrijven als het reflectief functioneren in de ‘gezonde volwassene modus’. Dit vermogen is essentieel in de levensfase waarin de baby het meest afhankelijk is van de ouder. Een ouder die vanuit een gezonde volwassene modus reageert op haar baby geeft de baby het gevoel begrepen te worden en biedt een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. 

Maar het interpreteren van de signalen van de baby kan een voortdurende uitdaging zijn voor de ouder. We weten niet altijd waarom een kindje huilt, niet wil eten of slapen. Een temperamentvolle baby of peuter kan snel overprikkeld raken en moeite hebben met het vinden van een regelmatige slaap- of eetpatroon. Dit kan zorgen voor overbelasting en uitputting bij de ouders. Vroege hechtingsrelaties en schema’s kunnen dan getriggerd worden. Het huilen van een baby kan bijvoorbeeld nare herinneringen oproepen. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de behoeften van het kind. Het gedrag of een bepaalde emotie van een kind raakt dan een eigen schema of modi van de ouder. 

Een verstoord ouderlijk reflectief functioneren hangt zowel samen met onveilige gehechtheid of een gebrekkige affectregulatie bij de ouder als met verschillende psychopathologie bij het kind. 

Gelukkig lijken behandelingen gericht op het verbeteren van het ouderlijk reflectief vermogen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding tussen ouders en hun baby. In studies waarin is gekeken naar het effect hiervan is een verband gevonden met de vermindering van klachten bij het kind en de moeder.

Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Het tracht vroegtijdig te interveniëren door de ouders te helpen en daarmee indirect het kind. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en hoe deze zijn ontstaan. Zij krijgen inzicht hoe hun eigen negatieve jeugdervaringen en vroegkinderlijke onaangepaste schema’s doorwerken in het dagelijks leven in het contact met hun kindje en met elkaar. Zij leren te voelen wat hun eigen behoeften zijn en de behoeften en de binnenwereld van hun kindje beter begrijpen. Zij leren vanuit een gezonde volwassen modus te mentaliseren, hun eigen emoties te reguleren en co-reguleren van de emoties van hun kindje door sensitief te reageren op de behoeften hun kindje. 

CURSUSINHOUD

De cursus bestaat uit theorie, casuïstiek en oefenen, zowel plenaire oefeningen van experiëntiële technieken, demonstraties van experiëntiële technieken en oefenen in tweetallen. Je krijgt handvatten over hoe je ouders kan helpen de gedachtepatronen en gevoelens over de relatie met hun kind te begrijpen aan de hand van vroegkinderlijke onaangepaste schema’s en modi.

LEERDOELEN

In de 2-daagse workshop van 12 uur leer je:

 • Hoe je ouders helpt met het vergroten van het ouderlijk reflectief vermogen.
 • Specifieke interventies, zowel cognitief als experiënteel gericht op de ouder-kind interactie, zoals de schemamodi interactiecirkel.
 • Je leert hoe je cliënten kan helpen om in stressvolle momenten met hun kindje hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren. 
 • Je leert hoe je cliënten bewust kan maken van de parallelprocessen van hun eigen kwetsbaar kind en eigen behoeften, en hun eigen kind en zijn/haar behoeften.
 • Je leert specifieke interventies voor partner relatiegesprekken, zowel cognitief als experiëntiëel gericht op de schemamodi interactie.
 • Je leert hoe je schematherapie tijdens de zwangerschap kan toepassen. 

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de workshop is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

TOETSINGSVORM

 • Op welke momenten en in welke vorm worden de competenties en leerdoelen van de cursisten getoetst?  

Gedurende de tweedaagse workshop ontvangen cursisten tijdens en na afloop van de praktijkoefeningen feedback. 

 • Op wat voor manier geven de docenten feedback?

Zowel de overige deelnemers als de docent geven feedback op zowel de technische vaardigheden van de deelnemer, als ook het hanteren van de therapeutische relatie in het toepassen van de techniek.

 • Wanneer is een cursist geslaagd voor de toets en wanneer is herkansing nodig en in welke vorm?

De cursist is geslaagd als hij/zij voldoende blijk geeft van theoretische en praktische integratie van de cursus d.m.v. participatie aan en demonstratie tijdens de groepsoefeningen.
Indien een cursist op onvoldoende wijze blijk kan geven van de theoretische en praktische integratie tijdens de groepsoefeningen kan er besloten worden tot een herkansing, dat kan zowel gebeuren door het opsturen van een opname van de toepassing van de techniek bij een client als een rollenspel samen met de docent. Bij positieve beoordeling ontvangt de betrokken cursist het certificaat.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag): maximaal 4 uur.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • VSt
 • VGCt
 • FGzPT
 • NIP/NVO

DOCENTEN 

 • Mw. Esra Schuiling-Kayihan

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 550,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

     

Remco van der Wijngaart