Workshop ‘Partnerrelaties’

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Zowel in de ambulante- als in klinische hulpverlening wordt schematherapie doorgaans individueel en/of in groep aangeboden.
Maar ook in andere settingen, zoals partnerrelatie- en gezinstherapie, kan het inzetten van schematherapie een meerwaarde hebben. Dit is zowel mogelijk in een partnerrelatie waarbij een van de partners of beide partners een persoonlijkheidsstoornis heeft.
Een partnerrelatie betreft immers een ‘interpersoonlijke ontmoeting’ tussen de individuele schema’s en onderliggende basisbehoeften van beide partners. Het ervaren van voldoende veiligheid, verbinding en autonomie draagt dan ook niet alleen bij aan de totstandkoming, maar ook aan de positieve ontwikkeling van een relatie.
Maar helaas, relaties ontwikkelen zich lang niet altijd volgens het initiële droomscenario. Als de basisbehoeften binnen een intieme relatie onvervuld blijven, worden oude schema’s en coping strategieën en modi opnieuw ‘getriggerd’. Op dat moment kunnen partners ongewild terecht komen in een kluwen van complexe interacties.
Daarom ligt ook binnen ST-C (Schema Therapy for Couples) de focus op het valideren en vervullen van basisbehoeften. Hiertoe kan de schematherapeut met ST-C gebruik maken van wat we ‘parallelle schematherapie’ noemen, dat wil zeggen het op een flexibele, al dan niet alternerende, wijze gebruik maken van zowel individuele als gemeenschappelijke sessies. Deze benadering vergt echter een specifieke therapeutische vaardigheid die we ‘gebalanceerde partijdigheid’ noemen.
Naast deze specifieke vaardigheden integreert ST-C cognitieve, experiëntiële en gedragsmatige technieken vanuit ‘limited reparenting’, gericht op iedere partner afzonderlijk èn beide partners samen.

Belangrijke doelstellingen van ST-C (Schema Therapy for Couples) :

De 2-daagse cursus van 12,5 uur omvat de volgende onderdelen:

  • Het leren herkennen van de coping stijlen en de onderliggende boodschappen die de schema’s en modi bij elke partner ‘triggeren’.
  • Het leren herkennen en vervullen van zowel de eigen basisbehoeften als die van de partner.
  • De gewenste uitkomstmaat is niet per se de instandhouding van de partnerrelatie, maar wel het herstel van fundamentele basisbehoeften.

Cursusinhoud

De 2-daagse cursus van 12,5 uur omvat de volgende onderdelen:

  • Het in kaart brengen van een interactionele ‘moduscirkel’.
  • Het leren uitbalanceren: De wisselwerking tussen individuele schema’s, copingstrategieën en modi en hun relationele effecten.
  • Het gebruik van perspectievenwisseling voor het hanteren van uiteenlopende coping modi (bijvoorbeeld strijd en terugtrekken)
  • Het hanteren van ‘gebalanceerde partijdigheid’ en ‘parallelle’ schematherapie.
  • Het leren inzetten van schematherapeutische technieken in functie van partnerrelatietherapie (o.m. gemeenschappelijke imaginatie-oefeningen en stoelentechnieken).

Doelgroep

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die met relaties (gaan) werken.

Vooropleiding

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie voor Partnerrelaties’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

Accreditatie

De volgende accreditatie is aangevraagd:

  • NVRG

Docent

Data, kosten en inschrijving

De kosten voor de workshop bedragen € 540,- inclusief literatuur en lunch. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de workshop.

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier..

Remco van der Wijngaart