Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten of volwassenen) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.In het tweede gedeelte van de cursus komt de toepassing van de schematherapie met betrekking tot specifieke adolescenten-thema’s aan de orde:

 • het werken met ouders
 • groepsschematherapie voor adolescenten
 • het gebruik van schema-modi bij adolescenten
 • het gebruik van specifieke technieken bij adolescenten en hun ouders

Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt.

INHOUD VAN DE CURSUS

De Gevorderden-cursus voor Adolescenten van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Casusconceptualisatie bij complexe stoornissen: knelpunten en oplossingen
 • Herkennen modi in een vroeg stadium
 • Hanteren therapeutische relatie bij extreme modi
 • Werken met heftige emoties
 • Loyaliteit naar ouders
 • Modi interventies bij de ouders
 • Hoe kunnen ouders omgaan met disfunctionele modi van kinderen?
 • Complexe gezinssituaties

DOELGROEP

Hulpverleners die werken met adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ (volwassenen of adolescenten) van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nlvoor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP
 • NIP/NVO
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek
 • Register Vaktherapeutische Beroepen

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Arntz A., & Jacob G. (2012),
  Schematherapie, een praktische handleiding,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (ISBN 9789057123542)
 • Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (2015),
  Schematherapie met kinderen en jongeren,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (ISBN 9789057124198)
 • Young, J. E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E (2005),
  Schemagerichte therapie, Handboek voor therapeuten,
  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789031343355)
 • Casusconceptualisatie voor jongeren (Downloaden)

PROGRAMMA:

DAG 1:

 • Toepassing schematherapie bij adolescenten
 • Werken met het modusmodel
 • Verder werken met beschermende copingmodi
DAG 2:

 • Werken met het ervaren en uiten van eigen gevoelens en behoeften
 • Ouderschematherapie: modusinteractiecirkel, werken met eigen schema’s/modi van de ouders in interactie met hun kind
 • Omgaan vanuit de ouders met modi van de kinderen
DAG 3:

 • Omgaan met het gekwetste kind
 • Werken met de disfunctionele oudermodus
DAG 4:

 • Werken met de gezonde adolescent
 • Het hanteren van de therapeutische relatie
 • Toets en bespreking rollenspellen

Hannie van Genderen