Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten (25 uur)

Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie (voor adolescenten of volwassenen) hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan. In het tweede gedeelte van de cursus komt de toepassing van de schematherapie met betrekking tot specifieke adolescenten-thema’s aan de orde:

 • het werken met ouders
 • het gebruik van schema-modi bij adolescenten
 • het gebruik van specifieke technieken bij adolescenten en hun ouders

Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt.

INHOUD VAN DE CURSUS

De Gevorderden-cursus voor Adolescenten van 25 uur omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Casusconceptualisatie bij complexe stoornissen: knelpunten en oplossingen
 • Herkennen modi in een vroeg stadium
 • Hanteren therapeutische relatie bij extreme modi
 • Werken met heftige emoties
 • Loyaliteit naar ouders
 • Modi interventies bij de ouders
 • Hoe kunnen ouders omgaan met disfunctionele modi van kinderen?
 • Complexe gezinssituaties

DOELGROEP

Hulpverleners die werken met adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie Gevorderd voor Adolescenten’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ (volwassenen of adolescenten) van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nlvoor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

LEERDOELEN

In deze vervolgcursus komt de toepassing van de schematherapie met betrekking tot specifieke adolescenten-thema’s aan de orde: het werken met ouders, het gebruik van schema-modi bij adolescenten, het gebruik van specifieke technieken bij adolescenten, het gebruik van allerlei materiaal.  Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer

 • kennis opgefrist van de belangrijkste kenmerkende elementen van de schematherapie bij kinderen en adolescenten.
 • een beter begrip hoe een schematherapeutisch behandelplan op te stellen,
 • geleerd hoe de meest kenmerkende interventies binnen schematherapie toe te passen bij kinderen en adolescenten.
 • geleerd hoe ze in de behandeling van kinderen en adolescenten kunnen werken met schemamodi
 • gebruik te maken van materialen in de interventies.
 • kennis opgedaan over systemisch werken binnen de schematherapie.

TOETSINGSVORMEN

Op de ochtend van de laatste dag wordt een praktijktoets gehouden. Elke cursist demonstreert zijn of haar vaardigheden met behulp van een rollenspel. Aan de hand van een casus, die is opgesteld door de docenten, speelt een aantal cursisten dezelfde cliënt en iedereen speelt om de beurt de therapeut.

De toetsingscriteria staan beschreven in het draaiboek en worden verder mondeling toegelicht tijdens de cursus. In het geval een deelnemer niet in voldoende mate de schematherapeutische vaardigheden weet te demonstreren in de praktijktoets, dan wordt er de mogelijkheid geboden tot een herkansing. Die herkansing kan bestaan uit:

 • ofwel een 2e rollenspel op dezelfde dag,
 • ofwel een rollenspel wat samen met de docent gepland wordt op een nader te bepalen datum,
 • ofwel het insturen van een opname van een behandelsessie met een eigen client.

UREN STUDIEBELASTING

Voorbereiding per cursusdag (oefenen huiswerk vorige bijeenkomst, lezen literatuur, casuïstiek kiezen voor de lesdag) maximaal 4 uur. 

Bovengenoemd aantal uren is een ruime schatting om te voorkomen dat de studiebelasting in de praktijk zwaarder valt dan verwacht.

ACCREDITATIE

De volgende accreditaties zijn toegekend of in aanvraag (eerder toegekend):

 • ISST
 • Vereniging voor Schematherapie
 • VGCt : vervolgcursus
 • FGzP : herregistratie KP
 • NIP/NVO
 • NVvP: wordt aangevraagd op verzoek
 • Register Vaktherapeutische Beroepen
 • VEN

DOCENTEN (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 995,- inclusief reader, cursusmateriaal op de website en lunch. Exclusief boeken en audiovisuele middelen. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Inschrijven Kijk hier voor cursusdata, locaties en inschrijfformulier.

LITERATUUR

 • Arntz A., & Jacob G. (2012),
  Schematherapie, een praktische handleiding,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (ISBN 9789057123542)
 • Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (2015),
  Schematherapie met kinderen en jongeren,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds (ISBN 9789057124198)
 • Young, J. E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E (2005),
  Schemagerichte therapie, Handboek voor therapeuten,
  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN 9789031343355)
 • Casusconceptualisatie voor jongeren (Downloaden)

PROGRAMMA:

DAG 1:

 • Opfrissen theorie en toepassing bij adolescenten
 • Werken met het modusmodel
 • Werken met copingmodi
DAG 2:

 • Werken met het Kwetsbare kind
 • Werken met disfunctionele oudermodi
DAG 3:

 • Werken met het Boze kind
 • Ouderschematherapie: modusinteractiecirkel
DAG 4:

 • Toets
 • Het hanteren van de therapeutische relatie
 • Werken met de gezonde adolescent

Remco van der Wijngaart