06. Bij de vereisten voor opleidingen staat genoemd dat anderen dan de genoemde professionals alleen mogen meedoen als zij werkzaam zijn in een team waar schematherapie gegeven wordt en zij nauw samenwerken met geregistreerde schematherapeuten. Wat houdt dat in?

Een team waar schematherapie gegeven wordt, is een team waar door een aantal geregistreerde schematherapeuten en eventueel vaktherapeuten schematherapie gegeven wordt. In zo’n geval heb je als basispsycholoog, (ortho)pedagoog of HBO-er (andere opleiding dan vaktherapeut) een stevige inbedding om schematherapie te gaan doen in overleg met andere schematherapeuten. Dus als in een team maar één schematherapeut werkt is dat niet afdoende. Deze regel is ontleend aan de reglementen van de Vereniging voor Schematherapie.