Schematherapie in Groepen (25 uur)

Zie agenda voor de cursusdata, locaties en het inschrijfformulier.

SCHEMATHERAPIE IN GROEPEN

Dit is een cursus voor gevorderden, dus voor deelnemers, die al een basiscursus schematherapie hebben gevolgd en enige ervaring met schematherapie hebben opgedaan.
Borderline cliënten lijken nog meer te profiteren van groepstherapie dan van de toch al zo succesvolle individuele therapie. Uit een onderzoek van Farrell, Shaw, & Webber (2009) blijkt dat schematherapie in een groep (30 sessies) gegeven naast de gebruikelijke behandeling als resultaat had dat 94% van de cliënten na 8 maanden niet meer voldeed aan de criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Een vergelijkbaar resultaat werd gevonden in een klinische setting. De voorlopige resultaten (na een jaar) van deze groepsbehandeling in de Riagg Groep Maastricht lijken even goed en een grotere studie van Arntz en Farrell is in 2010 gestart. Schematherapie in groepen (STG) is een integratieve vorm van groepstherapie, die aspecten van directieve groepstherapie combineert met aspecten van psychodynamische groepen. In STG wordt veel gebruik gemaakt van experiëntiële technieken.
Waarom werkt groepstherapie voor borderline cliënten zo goed?
Naast de algemene voordelen van groepstherapie zoals herkenning, interpersoonlijk leren en onderlinge steun zijn er vergeleken bij individuele schematherapie een aantal specifieke voordelen zoals:

 • Er is een tweede “ouder” dus limited reparenting wordt versterkt
 • Feedback van andere mensen met BPS is veel geloofwaardiger dan die van therapeuten
 • Door de herkenning bij elkaar, voelen patiënten zich sneller veilig (vaak voor het eerst zijn ze niet ‘anders’ dan anderen), meer begrip voor eigen gevoelens en gedrag
 • Twee- of meerstoelentechniek en rollenspelen kunnen met meer personen gespeeld worden
 • Bestrijden van straffende modus met hele groep is krachtiger
 • Werken met de blije kind modus maakt het doorbreken van de beschermer en het versterken van een positief zelfbeeld makkelijker

INHOUD VAN DE CURSUS

 • Samenwerking en rolverdeling therapeuten
 • Creëren van veiligheid en verbondenheid
 • Limited reparenting voor iedereen
 • Werken met schemamodi met de hele groep: hoe maak je van een thema van één groepslid een thema voor de hele groep?
 • Specifieke groepstechnieken voor de modi
 • Oefeningen voor het blije kind en opbouwen van een gezonde volwassene
 • Hanteren verschillende fasen in de groep

DOELGROEP

Hulpverleners met een postdoctorale opleiding of vaktherapeuten (RVB), die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en angststoornissen en die met groepen (gaan) werken.

VOOROPLEIDING

Voor deelname aan de cursus ‘Schematherapie in Groepen voor BPS’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schematherapie Basis’ van 25 uur vereist.
Kijk op www.schematherapie.nl voor de cursussen die geaccrediteerd zijn.

ACCREDITATIE

 • Vereniging voor Schematherapie: vervolgcursus
 • VGCt: vervolgcursus: 25 accreditatiepunten
 • FGzP: herregistratie KP: 31 accreditatiepunten
 • NIP-ELP: behandeling; 30 punten
 • NIP-ELP: diagnostiek; 7,5 punten
 • Register Vaktherapie: 50 accreditatiepunten
 • NVGP: modulaire cursus: 25 accreditatiepunten
 • NVvP: Accreditatie wordt aangevraagd op verzoek

DOCENT (zie ook tabblad docenten)

DATA, KOSTEN EN INSCHRIJVING

 • De kosten voor de cursus bedragen € 975,- inclusief reader en lunch. U ontvangt de factuur ca. twee maanden voor aanvang van de cursus.
 • Zie agenda voor de cursusdata, locaties, het inschrijfformulier en een printversie van deze pagina.

LITERATUUR

 • Farrell, J.M. & Shaw, I.A. (2012)
  Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-by-step Treatment Manual with Patient

  Chichester: Wiley-Blackwell
 • Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010),
  Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis,
  Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

INHOUD EN WERKWIJZE CURSUS

Dag 1: 

 • Start van de groep
 • Kennismakingsfase met info BPS en basisregels groep
 • Taken van de therapeuten in de groep
 • Veiligheid creëren
 • Introductie modi in de groep en maken van modusmodellen
 • Structuur bieden/Groepsregels
 • Afwijkende regels over onderling contact buiten groep, afwezigheid, huiswerk
Dag 2:  

 • Fasen in groepstherapie
 • Werken met schemamodi in de groep
 • Beschermer
 • Blije kind
Dag 3:   

 • Kwetsbare kind
 • Imaginatie met rescripting in de groep
 • Straffende ouder: stoelentechniek
 • Gezonde volwassene
Dag 4:   

 • Oefening straffende ouder: pop maken
 • Oefening boze kind hanteren in de groep
 • Empathische confrontatie boze beschermer
 • Opbouw therapie

Hannie van Genderen